Høsten 2024: PED-6112 Kultursensitivitet i et spesialpedagogisk perspektiv

I emnekatalogen på nett finner du emnebeskrivelsen til PED-6112