Om prøvespill til Orgelspill og orgelimprovisasjon

Prøvespillet vil foregå digitalt ved opplasting av video.

Bilde av student som spiller orgelFra Musikkonservatoriets konsertsal
Ang opptaksprøver;

Søkere som ikke har gjennomført hovedinstrumenteksamen i orgelspill på bachelornivå eller søkere som har piano som sitt hovedinstrument, må avlegge opptaksprøve.

Søkeren

1) skal spille et selvvalgt program på ca. 15 minutter orgel. Orgelverkene må være med pedalspill. Repertoaret føres opp i søknaden om opptak ved UiT. Vanskelighetsgraden må minimum tilsvare Bachs «Åtte små preludier og fuger».

2) skal forberede og fremføre en koral med eget forspill. Søkeren må selv skrive/improvisere forspillet.

3) skal spille en gitt koral prima vista.

4) vil på prøvespillet få oppgitt en innstuderingsoppgave med middels vanskelighetsgrad, med forberedelsestid på 30 minutter.

Søkeren kan om ønskelig også få fremvise ferdigheter i klaverspill. Dersom søkeren ønsker å fremvise ferdigheter i klaverspill, bør vanskelighetsgraden tilsvare en hurtig sats fra en wienerklassisk sonate eller sonatine.

Det gjennomføres samtale med kandidaten.