Organisering av studieåret 2024-25 for kull 2024 Narvik

GLU Fleks 1-7 har fem læringsarenaer:

Fysiske samlinger i Narvik, digital undervisning mellom samlingene, gruppearbeid mellom samlinger, individuelt arbeid og praksis.

Grunnskolelærerutdanningen har obligatorisk undervisning, både fysisk og digital, og obligatorisk praksis. Det er også arbeidskrav i alle emner som må være godkjent før man kan gå opp til eksamen.

Fysiske samlinger i Narvik 

Høst 2024: uke 34, 39, 47

Vår 2025: uke 3, 9, 15

Samlingene varer fra tirsdag til torsdag (kl. 08.30-16). Eksamen blir etter uke 18 (plan over eksamenstidspunkt blir publisert vår 2025).

Digital undervisning (i sanntid)

To halve dager hver uke mellom samlingsukene (utenom praksisuker og ferier). Studieåret 2024-2025 blir det onsdager og torsdager kl. 08.15 til kl. 12.

Praksis

Høst 2024

  • Innføring til praksis (ITP) i uke 43 - kombinasjon av observasjon i praksis og fysisk samling på campus
  • Praksis i uke 44

Vår 2025

  • Praksis i uke 5, 6, 7

Praksis gjennomføres i grupper på rundt tre studenter på skoler som UiT har samarbeidsavtaler med i regionen. Praksis står nærmere beskrevet på UiTs side om praksis.