Bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap - årsstudium

Duration: 1 year

Photo: Ingun A. Mæhlum
Photo: Ingun A. Mæhlum

Bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap - årsstudium

Duration: 1 År

Campus
Tromsø
Application deadline

15.april

1. mars for søkere med realkompetanse.

1. desember (oppstart vårsemesteret - søk via lokalt opptak)

Søking og opptak
How to apply?

Årsstudiet i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap gir en grunnleggende innføring i organisering, gjenfinning og formidling av dokumenter, samt bibliotekenes samfunnsrolle. Dokumenter omfatter alt fra papir til datafiler og film. Studiet passer spesielt for deg som har en bachelorgrad eller mastergrad og som vil kvalifisere deg for en stilling som bibliotekar.

Questions about the study
E-mail: aisi@hjelp.uit.no
Telephone: 77660793

Roswitha Skare

Professor

 • Campus: Tromsø

Andreas Vårheim ISK
Andreas Vårheim

Professor Library and Information Science - Documentation Studies

 • Campus: Tromsø

Christina Lentz

Universitetslektor

 • Campus: Tromsø

Information about semester start

Informasjonssamfunnets utfordringer har gjort studiet av problemstillinger relatert til dokumenter og informasjon stadig mer relevant og viktig for arbeidslivet. Har du allerede en bachelorgrad eller mastergrad og kombinerer dette med årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap, kan studiet kvalifisere til stilling som kommunal biblioteksjef, samt arbeid i fagbibliotek og til arbeid med dokumentbehandling og informasjonstjenester i offentlige sektor, i næringslivet og i frivillige organisasjoner. Studiet passer også for deg som ønsker en innføring i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap. I løpet av studiet, i siste semester, har du fem uker obligatorisk praksis.

Etter fullført årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Du har

 • kunnskap om bibliotek - historisk og i dag - som organisasjon, samfunnsaktør og formidler av kunnskap og kultur
 • kunnskap om sentrale spørsmål, emner, og teknologi i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap

Ferdigheter:

Du kan

 • klassifisere og katalogisere dokumenter etter utvalgte arkiv- og klassifikasjonssystem
 • anvende relevante faglige kunnskaper på teoretiske problemstillinger og i praktisk arbeid innen bibliotek- og informasjonsvirksomhet
 • oppdatere din egen kompetanse på fagfeltet

Kompetanse:

Du kan

 • planlegge, gjennomføre og evaluere prosjekter i tilknytning til praksisfeltet
 • formidle faglige vurderinger skriftlig og muntlig
 • tilpasse virksomheten til brukergruppers behov
 • benytte relevant teori- og forskningsmetode til analyse av informasjonsfaglig virksomhet.

Som påbygning til en bachelor- eller mastergrad gir årsstudiet godkjent bibliotekarutdanning. Studiet kan da kvalifisere til stilling som kommunal biblioteksjef, samt arbeid i fagbibliotek og til arbeid med dokumentbehandling og informasjonstjenester i offentlige sektor, i næringslivet og i frivillige organisasjoner.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse og 15. april for søkere med generell studiekompetanse. Antall studieplasser: Studiet er åpent. Alle kvalifiserte søkere vil få tilbud om studieplass.

Undervisningen består av forelesninger, seminar, praktiske øvelser og arbeidspraksis.

Emnene har ulike vurderingsformer ut i fra innhold og oppbygging. Det benyttes forskjellige skriftlige og muntlige vurderingsformer.

Det blir gitt veiledning ved skriving av semesteroppgave og prosjektoppgave. Eksamener vurderes ut fra karakterskalaen A-F der A er beste karakter og F er stryk/ikke bestått. For nærmere informasjon om arbeidskrav, eksamenssordning og karakteruttrykk, se den enkelte emnebeskrivelse.

Det benyttes en gradert bokstavkarakterskala fra A-F, der A er beste karakter og F er stryk/ikke bestått. For nærmere informasjon om arbeidskrav, eksamenssordning og karakteruttrykk, se den enkelte emnebeskrivelse i studiekatalogen på nett.

Fem uker praksis i vårsemesteret (andre semester).

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk. Andre eksamensspråk er mulig etter søknad.

Årsstudiet er en del av et bachelorprogrammet i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Dersom du fullfører en bachelorgrad med fordypning i medie- og ­dokumentasjonsvitenskap på minimum 80 stp, kan du søke om opptak til mastergradsstudiet i medie- og dokumentasjonsvitenskap. I tillegg kreves det et ­karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i fordypningen i medie- og dokumentasjonsvitenskap.

Tore Brattli ISK 512x640.jpg
Brattli, Tore

Tore Brattli has a special responsibility for the information technology courses at MDV and normally teaches:

 • MDV-1004 Databaser, søkemotorer og datamodellering (autumn)
 • MDV-1201 Dokumentorganisering og gjenfinning (spring)
 • MDV-1210 Dokumentinstitusjoner i en digital tid (autumn)
 • MDV-3051 Stordata, sosiale medier og gjenfinning (autumn)