Arktis

Photo: Jørn Berger-Nyvoll
Portrettbilde

Jørgen Berge

Unit: Faculty of Biosciences, Fisheries and Economics

Research areas:

Arktisk marinbiologi, polarnatt, dyreplankton, organismer tilknyttet drivisen i polhavet, effekter av klimaendringer

Portrettbilde

Torbjørn Eltoft

Unit: Department of Physics and Technology

Research areas:
 • Signal Processing  
 • Image Processing
 • Neural Networks
 • Remote Sensing  
Portrettbilde

Jurgen Mienert

Unit: Department of Geosciences

Research areas:

Marin geologi og geofysikk.

Portrettbilde

Marit Reigstad

Unit: Department of Arctic and Marine Biology

Research areas:

 • Arktiske og subarktiske marine økosytem
 • Plankton
 • Pelagisk-bentisk kobling
 • Økosystemrespons på endring i klima

 

Fokusområder: Barentshavet, Polhavet, Framstredet, kyst- og fjordsystemer

 

Prosjektleder Arven etter Nansen

ARCTOS forskernettverk medlem (http://arctos.uit.no/?page_id=156)

Forskningsgruppe Arktisk marin systemøkologi

 

Portrettbilde

Anka Ryall

Unit: Centre for Women's and Gender Research

anka.ryall@uit.no +4777646417
Research areas:

Jeg er litteraturforsker innenfor faget Engelsk og professor i humanistisk kjønnsforskning. Mine forskningsinteresser er konsentrert rundt to poler: for det første, reiselitteratur med vekt på kjønn og det nordlige; for det andre, kjønn og modernisme, med fokus på Virginia Woolfs forfatterskap. I perioden 2013–16 ledet jeg et internasjonalt forskningsprosjekt med tittelen Arctic Modernities, finansiert av NFRs Polarforskningsprogram. I tillegg til HSL-fakultetets kjernegruppe besto prosjektet av en gruppe nasjonale og internasjonale forskere, to i Norge og sju internasjonale (fra Danmark, Sverige, Finland, Canada, Tyskland og USA).

Prosjektet har bl.a. utgitt temanumre av Nordlit 35 (2015) og Acta Borealia 33,2 (2016).

Sammen med professor Beatrice Halsaa, Universitetet i Oslo, er jeg i perioden 2016–18 hovedredaktør for tidsskriftet NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research.

Portrettbilde

Paul Friedrich Wassmann

Unit: Department of Arctic and Marine Biology

Research areas:
 • Arctic marine system ecology
 • Vertical flux and flux regulation in ecosystems of different trophic state and latitude
 • Flux of carbon in marine ecosystems as a function of trophic state and climate change
 • Physical-biological coupled 3-D models of pelagic primary production, new and export production
 • Eutrophication in the coastal zone
 • Dynamics of Phaeocystis-dominated ecosystems
Portrettbilde

Henning Howlid Wærp

Unit: Department of Language and Culture

Research areas:

 

Polarlitteratur

Arktisk litteratur

Knut Hamsuns forfatterskap

Cora Sandels forfatterskap

Norsk lyrikk

Reiseskildringer

Nordnorsk litteratur

Økokritikk

 

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no