All Activities

Tilbake til enheten

All Activities

21.05.2024 10.00
21.05.2024 10.30
Musikkonservatoriets konsertsal

21.05.2024 10.30
21.05.2024 11.00
Musikkonservatoriets konsertsal

21.05.2024 11.00
21.05.2024 11.30
Musikkonservatoriets konsertsal

21.05.2024 18.00
21.05.2024 20.30
Verdensteatret Cinematek (city center)

22.05.2024 09.30
22.05.2024 11.00
Tromsø Museum, Museumssalen

22.05.2024 10.00
22.05.2024 11.00
https://events.teams.microsoft.com/event/dfc946fe-5da9-45c5-a122-e1fbb4bafac6@e1f00f39-6041-45b0-b309-e0210d8b32af

22.05.2024 10.15
22.05.2024 15.00
Store auditorium, E-101, NFH-bygget

22.05.2024 13.45
22.05.2024 14.25
Rødbanken

23.05.2024 10.15
23.05.2024 16.00
Auditorium 2, TEO-H1

23.05.2024 10.15
23.05.2024 16.15
Auditorium Cortex

23.05.2024 10.30
24.05.2024 15.00
The Arctic University Museum of Norway

23.05.2024 11.00
23.05.2024 11.30
Musikkonservatoriets konsertsal

23.05.2024 11.45
23.05.2024 12.15
Musikkonservatoriets konsertsal

23.05.2024 11.45
23.05.2024 12.15
E2700 på Biblioteket

23.05.2024 13.15
23.05.2024 13.45
Musikkonservatoriets konsertsal

23.05.2024 18.00
23.05.2024 20.15
Polarmuseet

24.05.2024 10.15
24.05.2024 16.00
Aud Cerebrum, plan 8, MH Vest

24.05.2024 13.00
24.05.2024 15.10
HT-kafeen

24.05.2024 13.45
24.05.2024 15.10
HT-kafeen

24.05.2024 16.00
24.05.2024 19.00
Auditorium Cortex

27.05.2024 12.30
27.05.2024 13.30
Teknologibygget, Aud. Tek 1.023

27.05.2024 17.00
27.05.2024 18.30
Auditorium Didaktikken (ILP-1.059)

27.05.2024 18.00
05.06.2024 20.00
Alta, Kautokeino, Karasjok, Lakselv, Tana, Nesseby

28.05.2024 12.00
28.05.2024 15.30
MH U7.220 Rådsrom

28.05.2024 12.00
28.05.2024 15.30
MH U7.220 Rådsrom

29.05.2024 10.30
29.05.2024 12.00
Modulbygget, A210

29.05.2024 13.15
29.05.2024 13.45
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmI3NjU4YjYtODgyNS00ZWI2LTlkOWUtZTFjZDM1NzVmY2Q4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e7f212d-74db-4563-a57b-8ae44ed05526%22%2c%22Oid%22%3a%2295a36e93-c041-40a7-b86f-a0d4686f75ee%22%7d

30.05.2024 09.00
30.05.2024 15.00
Auditorium Didaktikken, ILP-bygget

30.05.2024 10.15
30.05.2024 11.15
Store Auditorium B302, Realfagsbygget

30.05.2024 12.00
30.05.2024 14.15
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2Q1MmNjMmItYzUxNy00NDI5LThjMDgtNDgxNDY3NTJlZTQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e7f212d-74db-4563-a57b-8ae44ed05526%22%2c%22Oid%22%3a%22df6879a5-ffc8-4726-bd90-7953d8fd2a3d%22%7d

30.05.2024 12.00
30.05.2024 16.00
Scandic Grand Hotell, Tromsø

30.05.2024 12.15
30.05.2024 15.00
Store Auditorium B302, Realfagsbygget

30.05.2024 15.00
30.05.2024 17.00
UiT in Narvik - Glassgaten

31.05.2024 12.00
31.05.2024 16.15
UiT, SVHUM E-0101

01.06.2024 13.00
01.06.2024 14.00
Rødbanken, Festsalen 4. etg

03.06.2024 09.00
07.06.2024 17.00
Hybrid event (both digital and physical)

04.06.2024 11.30
04.06.2024 15.00
Undervisningsrom 9

04.06.2024 16.30
04.06.2024 18.30
Bakrommet på Amtmandens, Grønnegata 83, 9008 Tromsø

04.06.2024 19.00
04.06.2024 20.30
Mikkeli Live, Alta sentrum

05.06.2024 09.15
05.06.2024 14.30
Rom 1042

05.06.2024 10.30
05.06.2024 12.00
Modulbygget, A210

06.06.2024 11.00
06.06.2024 13.30
Scandic Ishavshotel, Tromsø

06.06.2024 11.30
07.06.2024 13.00
Auditorium 1, Teorifagbygget, UiT Norges arktiske universitet

06.06.2024 11.30
07.06.2024 13.00
Auditorium 1 i Teorifagsbygget Hus 1

07.06.2024 09.00
07.06.2024 14.00
Aud Cerebrum, MH 2

07.06.2024 12.00
07.06.2024 14.30
Harstad kulturhus & UiT Harstad

07.06.2024 12.15
07.06.2024 13.00
UiT Medisin Helsefagbygget 1, Auditorium 1

08.06.2024 09.00
08.06.2024 17.00
Polarmuseet

10.06.2024 09.00
14.06.2024 17.00
Hybrid event (both digital and physical)

12.06.2024 09.00
13.06.2024 16.00
Studiesenteret Midt-Troms AS, Finnsnes

12.06.2024 10.30
12.06.2024 12.00
Modulbygget, A210

12.06.2024 12.00
12.06.2024 15.00
Aud Cerebrum

12.06.2024 13.15
12.06.2024 13.45
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmI3NjU4YjYtODgyNS00ZWI2LTlkOWUtZTFjZDM1NzVmY2Q4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e7f212d-74db-4563-a57b-8ae44ed05526%22%2c%22Oid%22%3a%2295a36e93-c041-40a7-b86f-a0d4686f75ee%22%7d

13.06.2024 10.15
13.06.2024 13.30
Tabletten og farmasikantinen

13.06.2024 12.15
13.06.2024 15.00
MH-bygget plan 6

13.06.2024 13.00
13.06.2024 15.00
Festsalen "Skaidi", 2. etg.

13.06.2024 18.00
13.06.2024 22.00
Norges arktiske universitetsmuseum

14.06.2024 10.30
14.06.2024 15.00
Store auditorium

14.06.2024 12.00
14.06.2024 15.00
UIT Campus Alta

14.06.2024 12.15
14.06.2024 13.00
MH1 Store Auditorium

17.06.2024 09.00
21.06.2024 16.00
Hybrid (både nettbasert og fysisk workshop)

19.06.2024 08.30
20.06.2024 16.00
MH2

19.06.2024 10.30
19.06.2024 12.00
Modulbygget, A210

24.06.2024 13.15
24.06.2024 15.00
Auditorium Cerebrum

26.06.2024 10.30
26.06.2024 12.00
Modulbygget, A210

24.07.2024 09.00
25.07.2024 16.00
Workshop at Ludwig-Maximilians-Universität München

29.07.2024 09.00
02.08.2024 15.00
Hansine Hansens veg 74, 9019 Tromsø

12.08.2024 12.00
12.08.2024 12.45
UiT Harstad, foajeen

13.08.2024 10.15
13.08.2024 11.00
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTM3NmIyYmMtMzlhNy00YjhiLTkzZTUtYmI4MTU3YTgyMDY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e7f212d-74db-4563-a57b-8ae44ed05526%22%2c%22Oid%22%3a%2295a36e93-c041-40a7-b86f-a0d4686f75ee%22%7d

15.08.2024 10.15
15.08.2024 11.00
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTM0YmFkZWEtNjk0Ni00NWE4LTg5MzAtMTkzYWM2MDllOWEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e7f212d-74db-4563-a57b-8ae44ed05526%22%2c%22Oid%22%3a%2295a36e93-c041-40a7-b86f-a0d4686f75ee%22%7d

20.08.2024 11.00
20.08.2024 14.00
Foajeen, Havnegata 5

20.08.2024 11.00
20.08.2024 14.00
Kraft sportssenter

20.08.2024 14.15
20.08.2024 15.00
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Njg2MDgwN2YtNzc0Yi00OWYyLTkzNmQtYmQ2ZGRjMGJmOGUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e7f212d-74db-4563-a57b-8ae44ed05526%22%2c%22Oid%22%3a%2295a36e93-c041-40a7-b86f-a0d4686f75ee%22%7d

22.08.2024 18.15
22.08.2024 19.00
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmYyMWQ1ZjktNjQ1NS00ODBhLTkyMDctMDMzNGY5OGQzMGEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e7f212d-74db-4563-a57b-8ae44ed05526%22%2c%22Oid%22%3a%2295a36e93-c041-40a7-b86f-a0d4686f75ee%22%7d

02.09.2024 09.00
01.10.2024 16.00
Nettkurs / Online course

03.09.2024 09.00
04.09.2024 16.00
Informasjon kommer

17.09.2024 09.00
18.09.2024 14.00
Clarion Hotel the Edge

26.09.2024 10.00
17.01.2025 15.00
Nettkurs / Online course

01.10.2024 14.15
01.10.2024 18.00
Teams

02.10.2024 09.00
03.10.2024 16.00
Senter for nordlige folk, Manndalen, Kåfjord

02.10.2024 10.00
02.10.2024 12.00
Modulbygget, A210

22.10.2024 10.15
22.10.2024 16.00
Tromsø

23.10.2024 16.00
24.10.2024 16.00
Store Auditorium og Auditorium 7, plan 6 MH-øst

24.10.2024 09.15
24.10.2024 16.00
UiT – The Arctic University of Norway, Tromsø

24.10.2024 10.15
24.10.2024 16.00
Linken møtesenter i Forskningsparken, Sykehusvegen 23, 9019 Tromsø

24.10.2024 10.15
24.10.2024 15.30
Linken møtesenter i Forskningsparken (SIVA), Sykehusvegen 23, 9019 Tromsø

29.10.2024 09.00
30.10.2024 16.00
Karasjok

29.10.2024 10.30
29.10.2024 15.00
UiT campus Tromsø

04.11.2024 09.00
16.01.2025 16.00
Hybrid (både nettbasert og fysisk undervisning)

13.11.2024 08.15
14.11.2024 16.00
Teorifagbygget hus 4: Rom 4.213

14.11.2024 09.00
14.11.2024 15.00
Digitalt - lenke sendes på epost til påmeldte

22.04.2025 12.00
22.04.2025 13.00
https://hkdir-no.zoom.us/webinar/register/WN_pokUfcr5SwyWdN4Jae5_sw#/registration