Photo: Jonatan Ottesen

Faculty of Humanities, Social Sciences and Education


Norsk flagg   

Employees at Faculty of Humanities, Social Sciences and Education:
[Loading...]


Activities


Disputas - Master of Arts Kara Kathleen Hodgson

13. desember     10:15     UiT, SVHUM B-1005     Tromsø    

Peace in Vidar's Time - a seminar and tribute to Vidar Vambheim

14. desember     12:15     Center for Peace Studies (CPS), Nedre Lysthus/Lower Pavilion - Mandela Auditorium - and Teams: link to be published here before seminar     Tromsø    

«Barnevernstjenesten og NAV i arbeid rettet mot familier med lav sosioøkonomisk status».

15. desember     10:00     https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDQzMjFlYWYtMGU4Yy00NjNkLWJkYjgtOGZkMjFiYzliMGFm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e7f212d-74db-4563-a57b-8ae44ed05526%22%2c%22Oid%22%3a%22d7bf0626-9443-4636-aa03-58b4331dc92d%22%7d     Digital, Tromsø, Alta, Harstad    

«Det er berre denne uroa.» Jon Fosses forfatterskap | Foredrag ved prof. Lisbeth Pettersen Wærp | Arr: Academia Borealis

19. desember     19:00     Norges arktiske universitetsmuseum     Tromsø