All Activities

Tilbake til enheten

All Activities

14.12.2021 13.00
14.12.2021 18.00
SVHUM B1005 Auditorium

16.12.2021 11.00
16.12.2021 12.00
Auditorium 1, Teorifagsbygget

07.02.2022 08.30
08.02.2022 16.30
Teorifagbygget hus 1 Auditorium 2 (1.836)

09.02.2022 09.30
10.02.2022 13.30
Auditorium 1, Campus Tromsø

07.11.2022 12.00
07.11.2022 13.00
2. etg Barentshuset -Barentsinstituttets møterom