Research – Faculty of Law

Research – Faculty of Law

Vision 

The Faculty of Law will be a visible and key contributor to the advancement of the rule of law and legal competence in society. The faculty will be a hub for legal knowledge, with a comprehensive professional network at the regional, national and international level.  

  • Through research, education and dissemination, the faculty will develop and share legal knowledge of high international quality and with special focus on the High North.  
  • The faculty will contribute to fulfilling UiT The Arctic University of Norway’s strategy Developing the High North.  
  • The faculty will ensure that legal research contributes to value creation and sustainable development in line with the UN Sustainable Development Goals. 

Areas of priority 

The Faculty will be at the international forefront in the Law of the Sea, Environmental Law, Sami and Indigenous Peoples’ Law and educational quality. 

The faculty’s research activities are mainly organised in six research groups; Sami- and Indigenous Peoples’ Law, Procedural Law and Dispute Resolution, Children’s Law, Constitutional Law, Administrative Law and Property Law. It is also home to the Norwegian Centre for the Law of the Sea (NCLOS), a world leading research environment on the Law of the Sea.  

The faculty publishes the Arctic Review, an interdisciplinary journal that publishes articles in law and politics, related to resource issues, administration, indigenous peoples’ and the environment in the Arctic.

We have 14 research projects at our unit:
Doktorgradsavhandlinger:
Parlov, Iva : Coastal State Jurisdiction over Ships in Peril and Shipwrecks Enyew, Endalew Lijalem : The Rights of Indigenous Peoples to Marine Space and Marine Resources under International Law Eidissen, Stig : Den regionalt differensierte arbeidsgiveravgiften og EØS-avtalens regler om statsstøtte

Masteroppgaver:
Schwenke, Ingvild Margrethe : Gjenforeningsmålet og dets betydning for norsk barnevernrett Myhre, Nikolai Grotmoll : Kapitalforhøyelse ved rettet emisjon i allmennaksjeselskap; Om innholdet av kravet til at den rettede emisjonen må være "saklig begrunnet i selskapets interesse", og i hvilken grad rettede emisjoner er i strid med kravet til likebehandling av aksjonærene. Toftegaard, Silje Helena : Selvinkrimineringsvernet til foretak i konkurransesaker. Rekkevidden og det nærmere innholdet av vernet forut for ileggelse av overtredelsesgebyr etter konkurranseloven § 29 for brudd på forbudsbestemmelsene i krrl. §§ 10 og 11

Artikler og rapporter:
Solski, Jan Jakub : New Russian Legislative Approaches and Navigational Rights within the Northern Sea Route Schwenke, Ingvild Margrethe : Gjenforeningsmålet og dets betydning for norsk barnevernrett Toftegaard, Silje Helena : Selvinkrimineringsvernet til foretak i konkurransesaker. Rekkevidden og det nærmere innholdet av vernet forut for ileggelse av overtredelsesgebyr etter konkurranseloven § 29 for brudd på forbudsbestemmelsene i krrl. §§ 10 og 11

Se alle oppføringer i Munin – Open research archive
We have experts within a large range of subjects