Doktogradsdisputas

Kandidaten vil forsvare avhandlingen ”Angiotensin II and heart remodelling. Role of ischemia, gender and pregnancy”. Deler av avhandlingen har blitt til i sammarbeid med Forskningsgruppe - Kvinneshelse og perinatologi.Page administrator: Purusotam Basnet
created: 11.04.2018 13:15