Ledige stillinger ved Universitetet

Open positions at UiT

Stipendiat i sosiologi/samfunnsvitenskap ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Nord
Søknadsfrist: 24. november 2017

Førstekonsulent/ rådgiver utdanning
Søknadsfrist: 24. november 2017

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor innen Remotely Piloted Aircraft System (RPAS)
Søknadsfrist: 28. november 2017

Fasilitator (universitetslektor/høgskolelærer) ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet
Søknadsfrist: 30. november 2017

Forsker innen helsetjenesteforskning ved Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, UiT Norges arktiske universitet
Søknadsfrist: 30. november 2017

Stipendiat innen fleksibel og distribuert lærerutdanning
Søknadsfrist: 1. desember 2017

Postdoctoral Fellow - "ECOGEN - Ecosystem change and speices persistence over time"
Søknadsfrist: 1. desember 2017

PhD Candidate in metabarcoding at Tromsø University Museum
Søknadsfrist: 1. desember 2017

Stipendiat informasjonskompetanse
Søknadsfrist: 1. desember 2017

PhD position in Fisheries Ecology at the Norwegian College of Fishery Sciences, UiT the Arctic University of Norway
Søknadsfrist: 4. desember 2017

Førsteamanuensis i regnskap og revisjon
Søknadsfrist: 4. desember 2017

Professor/ førsteamanuensis i sjømatmarkedsføring
Søknadsfrist: 6. desember 2017

Stipendiat tilknyttet prosjektet ‘Risikofaktorer for kreft og genuttrykksprofiler i Kvinner og Kreft-studien’
Søknadsfrist: 11. desember 2017

Research Fellow affiliated with the project Heart to Heart: A comparison study of cardiovascular health in Russia and Norway
Søknadsfrist: 11. desember 2017

Fire 100 % stillinger som renholdere ved UiT Norges arktiske universitet
Søknadsfrist: 12. desember 2017

Forsker innen samisk helseforskning (100% stilling)
Søknadsfrist: 12. desember 2017

PhD Candidate in Computer Science
Søknadsfrist: 14. desember 2017

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i norsk
Søknadsfrist: 14. desember 2017

Postdoktor i samfunnsøkonomi
Søknadsfrist: 15. desember 2017

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i samisk
Søknadsfrist: 15. desember 2017

Museumsrådgiver
Søknadsfrist: 17. desember 2017

PhD Candidate at the Faculty of Law, K.G. Jebsen Centre for the Law of the Sea, UiT the Arctic University of Norway
Søknadsfrist: 22. desember 2017

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i utviklingspsykologi (1 til 2 stillinger)
Søknadsfrist: 2. januar 2018Ledige stillinger fra Euraxess:

Se alle våre stillinger utlyst gjennom Euraxess
Internships:Skip to main content