Ledige stillinger ved Universitetet

Open positions at UiT

Stipendiat i samisk sosiolingvistikk
Søknadsfrist: 5. august 2020

PhD Fellow affiliated with the project "Utilizing nature in fight against Chalmydia trachomatis"
Søknadsfrist: 9. august 2020

Universitetslektor i pedagogikk, vikariat, Alta
Søknadsfrist: 9. august 2020

Overingeniør/ Senioringeniør
Søknadsfrist: 9. august 2020

Universitetslektor i pedagogikk, midlertidig
Søknadsfrist: 9. august 2020

Avdelingsingeniør/overingeniør i marin biologi
Søknadsfrist: 12. august 2020

Stipendiat i kardiovaskulær medisinsk fysiologi
Søknadsfrist: 14. august 2020

Stipendiat innen rettsvitenskap
Søknadsfrist: 14. august 2020

Ingeniør i bioinformatikk for sekvensanalyser og programmering
Søknadsfrist: 14. august 2020

Førsteamanuensis i pedagogikk, Tromsø
Søknadsfrist: 14. august 2020

Podoctoral Fellow in fishing technology
Søknadsfrist: 15. august 2020

Postdoctoral Fellow in fisheries science
Søknadsfrist: 15. august 2020

Head Engineer in Comparative Medicine
Søknadsfrist: 15. august 2020

PhD Fellow in Bioanalytical Chemistry
Søknadsfrist: 15. august 2020

Forskningsadministrativ rådgiver/seniorrådgiver
Søknadsfrist: 15. august 2020

Undervisnings-/instruktørstilling innen Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS)
Søknadsfrist: 16. august 2020

Professor / førsteamanuensis i helsefag
Søknadsfrist: 16. august 2020

Rådgiver/seniorrådgiver innen økonomi
Søknadsfrist: 16. august 2020

Økonomirådgiver – 2 faste stillinger
Søknadsfrist: 16. august 2020

Deltidsstilling (kveldsvakt) 
Søknadsfrist: 16. august 2020

1-3 Associate Professors in Computer science – computer security and privacy
Søknadsfrist: 17. august 2020

Forsker i samfunnsvitenskap
Søknadsfrist: 17. august 2020

1-3 Associate Professors in Computer science
Søknadsfrist: 17. august 2020

Associate Professor in Computer science - Centre for New Antibacterial Strategies
Søknadsfrist: 17. august 2020

PhD Fellow in Computational Chemistry: New reactions for chemical fixation of CO2
Søknadsfrist: 17. august 2020

Rådgiver/seniorrådgiver innen økonomi
Søknadsfrist: 20. august 2020

Administrativ prosjektkoordinator tilknyttet prosjekt CHOCO ved Institutt for kjemi
Søknadsfrist: 20. august 2020

Postdoctoral Research Fellow in Computer Science
Søknadsfrist: 23. august 2020

Postdoctoral Research Fellow in Computer Science
Søknadsfrist: 23. august 2020

PhD fellow in fish immunology and pathology
Søknadsfrist: 23. august 2020

Stipendiat tilknyttet prosjektet "Fysioterapi i partnerskapsorientert rehabiliteringsteam"
Søknadsfrist: 23. august 2020

To vikariat som førstekonsulent/rådgiver
Søknadsfrist: 23. august 2020

To stillinger innen brukerstøtte for vitenskapelig programvare og tungregning
Søknadsfrist: 23. august 2020

IT-medarbeider innen forskning og tungregning
Søknadsfrist: 23. august 2020

IT-medarbeider innen forskning og formidling
Søknadsfrist: 23. august 2020

Prosjektmedarbeider BOTT innføring av nye systemer økonomi og lønn
Søknadsfrist: 23. august 2020

1-2 stillinger som postdoktor i lingvistikk
Søknadsfrist: 24. august 2020

Engasjement som førstekonsulent innenfor lønnsområdet ved fellestjenesten lønn og personal
Søknadsfrist: 25. august 2020

Professor/Associate Professor in Magmatic Petrology/Experimental Petrology/Geochemistry
Søknadsfrist: 31. august 2020

Postdoctoral Research Fellow in in biostatistics: Social transmission of biomarkers, lifestyle and health
Søknadsfrist: 31. august 2020

Førstekonsulent/rådgiver knyttet til kvalitetsutvikling av utdanning
Søknadsfrist: 31. august 2020

Postdoctor in translational vascular biology
Søknadsfrist: 31. august 2020

Postdoctoral Research Fellow in Microbiology/Molecular biology
Søknadsfrist: 31. august 2020

Postdoctoral Research Fellow in cardiac cell biology
Søknadsfrist: 31. august 2020

Stipendiat innen innovasjon, miljøarbeid og samfunnsdeltakelse
Søknadsfrist: 1. september 2020

Rådgiver innen innkjøp/regnskap
Søknadsfrist: 13. september 2020

Associate Professor in Computer science
Søknadsfrist: 14. september 2020

Førsteamanuensis i statsvitenskap, offentlig politikk og administrasjon
Søknadsfrist: 15. september 2020

Førsteamanuensis i statsvitenskap, politisk teori
Søknadsfrist: 15. september 2020

Førsteamanuensis organisasjon og ledelse
Søknadsfrist: 15. september 2020

Førsteamanuensis i sosialantropologi ved Institutt for samfunnsvitenskap
Søknadsfrist: 15. september 2020

Stipendiat i komparativ urfolksforskning
Søknadsfrist: 25. september 2020

PhD in Russian Linguistics - Language of perceived threats in Russian Media
Søknadsfrist: 30. september 2020

PhD Fellow in Linguistics - Keyword/Keymorph Analysis of Russian and Norwegian News Media
Søknadsfrist: 30. september 2020

Stipendiat i engelsk litteratur: Lesing og ansvar: Lesningens etikk og skildringer av politisk vold
Søknadsfrist: 30. september 2020

PhD Fellow in Social/Cultural Anthropology
Søknadsfrist: 30. september 2020

Stipendiat i samfunnsvitenskap
Søknadsfrist: 30. september 2020

Stipendiat i samisk arkeologi
Søknadsfrist: 30. september 2020

Stipendiat i feministisk filosofi/politisk filosofi
Søknadsfrist: 30. september 2020

Stipendiat innen kjønnsforskning ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Søknadsfrist: 30. september 2020

Stipendiat i sosialantropologi
Søknadsfrist: 30. september 2020

Stipendiat i kreative næringer og turisme i heterogene arktiske kystsamfunn
Søknadsfrist: 30. september 2020

Stipendiat i kunsthistorie
Søknadsfrist: 30. september 2020

Førstelektor/universitetslektor i kvensk/finsk språkvitenskap
Søknadsfrist: 1. oktober 2020Ledige stillinger fra Euraxess:

Se alle våre stillinger utlyst gjennom Euraxess


Trainee / internship-positions:
Trainee / internship Due date: 10.08.2020

Jobs for students and recent graduates from UiT: