Ledige stillinger ved Universitetet

Error rendering component

Ledige stillinger fra Euraxess:

Se alle våre stillinger utlyst gjennom Euraxess


Trainee / internship-positions:
Jobs for students and recent graduates from UiT:

ASKO NORD - deltid- og tilkallingsjobb
Deltidsjobb Due date: 18.09.2021

Studentmedarbeidere UiT infoskranke
Deltidsjobb Due date: 20.09.2021

50% stilling som lokal brukerstøtte ved Vervarslinga i Nord-Norge, Tromsø
Midlertidig Due date: 21.09.2021

Til studenter på barnehagelære
Midlertidig Due date: 30.09.2021

Tilkallingsvikarer ved Breivang vgs søkes
Midlertidig Due date: 30.09.2021

Forskningsassistent - transkripsjon
Andre Due date: 01.10.2021