Ledige stillinger ved Universitetet

Open positions at UiT

Prosjektmedarbeider / forsker ved Senter for omsorgsforskning, nord
Søknadsfrist: 13. november 2019

Museumsvert med skrankeansvar
Søknadsfrist: 13. november 2019

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i aldring og geriatrisk helsearbeid
Søknadsfrist: 13. november 2019

Postdoctor Research Fellow in Phagocyte targeting in breast cancer
Søknadsfrist: 13. november 2019

Rådgiver innen formidling ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag
Søknadsfrist: 13. november 2019

Prosjektmedarbeider / forsker, 50% stilling ved Senter for omsorgsforskning, nord
Søknadsfrist: 13. november 2019

Vikariat som økonomirådgiver ved Det helsevitenskaplige fakultetet
Søknadsfrist: 14. november 2019

Professor/førsteamanuensis i markeds- og produktutvikling av marine produkter
Søknadsfrist: 15. november 2019

Avdelingsingeniør/overingeniør ved Forskningsgruppe for Vert-mikrobe interaksjoner
Søknadsfrist: 18. november 2019

Programmerer/statistiker (overingeniør) ved Institutt for Samfunnsmedisin
Søknadsfrist: 18. november 2019

Senioringeniør/overingeniør/ingeniør
Søknadsfrist: 18. november 2019

Spesialbibliotekar/rådgiver
Søknadsfrist: 19. november 2019

PhD Candidate Socioeconomic status and the risk of venous thromboembolism
Søknadsfrist: 20. november 2019

Rådgiver/førstekonsulent i fagområdet økonomi/regnskap
Søknadsfrist: 20. november 2019

Førstekonsulent/rådgiver ved Fellestjenesten for eksamen
Søknadsfrist: 20. november 2019

Postdoctoral Research Fellow in machine learning for oncological image analysis
Søknadsfrist: 21. november 2019

PhD Candidate in medical biology
Søknadsfrist: 21. november 2019

Stipendiat i rettsvitenskap, same- og urfolksrett
Søknadsfrist: 23. november 2019

Instituttleder ved Institutt for fysikk og teknologi
Søknadsfrist: 24. november 2019

Seniorrådgiver/rådgiver tilknyttet stab
Søknadsfrist: 24. november 2019

Studiekonsulent
Søknadsfrist: 24. november 2019

Seniorrådgiver/rådgiver
Søknadsfrist: 24. november 2019

Vikariat som økonomi- og eiendomskoordinator
Søknadsfrist: 24. november 2019

Associate professor in Marine Microbial Biotechnology and Bioprospecting
Søknadsfrist: 28. november 2019

Rådgiver/seniorrådgiver innen HR-analyse og rapportering, fast stilling - annen gangs utlysning
Søknadsfrist: 28. november 2019

Postdoctoral Research Fellow on the project KLEB - GAP at Department of Medical Biology
Søknadsfrist: 29. november 2019

Postdoctoral Research Fellow on the project KLEB-GAP at the Norwegian Veterniary Institute
Søknadsfrist: 29. november 2019

To faste stilinger som økonomirådgiver/seniorrådgiver innenfor prosjektøkonomi
Søknadsfrist: 29. november 2019

Museumsrådgiver
Søknadsfrist: 30. november 2019

Seniorrådgiver/rådgiver personal og organisasjonsutvikling
Søknadsfrist: 1. desember 2019

Førstekonsulent lederstøtte HSL
Søknadsfrist: 1. desember 2019

Førstekonsulent, lederstøtte ILP
Søknadsfrist: 1. desember 2019

Seniorrådgiver økonomistyring
Søknadsfrist: 1. desember 2019

Førstekonsulent økonomi og regnskap
Søknadsfrist: 1. desember 2019

Rådgiver/førstekonsulent dokumentasjonsforvaltning
Søknadsfrist: 2. desember 2019

PhD Candidate in Reconstructions of past bottom current activity and oceanography in the Nordic Sea
Søknadsfrist: 9. desember 2019

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i radiografi
Søknadsfrist: 15. desember 2019

Instituttleder ved Institutt for elektroteknologi
Søknadsfrist: 17. januar 2020

Professor/førsteamanuensis i mikroalger
Søknadsfrist: 31. januar 2020Ledige stillinger fra Euraxess:

Se alle våre stillinger utlyst gjennom Euraxess
Jobs for students and recent graduates from UiT: