Ledige stillinger ved Universitetet

Open positions at UiT

Stipendiat i rettsvitenskap
Søknadsfrist: 24. november 2020

PhD Fellow in the area of “Intelligent Production and Logistics”
Søknadsfrist: 25. november 2020

Førsteamanuensis i luftfartsvitenskap
Søknadsfrist: 25. november 2020

Researcher in Computer science - "Privacy-preserving analytics"
Søknadsfrist: 25. november 2020

PhD Fellow in Study of Icing on Unmanned Aerial Vehicles (UAV)
Søknadsfrist: 25. november 2020

Førsteamanuensis innen mekanikk og strukturell analyse
Søknadsfrist: 25. november 2020

Vitenskapelig assistent i språktilegnelse
Søknadsfrist: 26. november 2020

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i sykepleie
Søknadsfrist: 26. november 2020

Førstekonsulent (studie)
Søknadsfrist: 26. november 2020

PhD fellow in fishing gear technology
Søknadsfrist: 29. november 2020

PhD position in fishing gear technology
Søknadsfrist: 29. november 2020

PhD position in Natural Resource Economics
Søknadsfrist: 29. november 2020

Stipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid, fagområde musikk
Søknadsfrist: 29. november 2020

Professor/førsteamanuensis i samtidskunst
Søknadsfrist: 29. november 2020

PhD Fellow in Biological Oceanography
Søknadsfrist: 29. november 2020

PhD Fellow in Ecology
Søknadsfrist: 29. november 2020

Førsteamanuensis/ førstelektor/ universitetslektor i barne- og familievern ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Nord 
Søknadsfrist: 29. november 2020

Postdoctoral fellow in marine ecology
Søknadsfrist: 29. november 2020

PhD Fellow in Solar energy and electric vehicle power systems
Søknadsfrist: 29. november 2020

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i intensivsykepleie
Søknadsfrist: 29. november 2020

Postdoctoral Research Fellow in Computer Science
Søknadsfrist: 30. november 2020

PhD Fellow in Free Space Optical Communications for Movable Platforms
Søknadsfrist: 30. november 2020

Førsteamanuensis (2 stk.) i rettsvitenskap
Søknadsfrist: 1. desember 2020

Postdoctoral Fellow in AI for Energy Efficiency & Emission Reduction Technology Integration in Shipping
Søknadsfrist: 1. desember 2020

PhD Fellow in Plant Molecular Biology
Søknadsfrist: 2. desember 2020

PhD Fellow in Structural Biology
Søknadsfrist: 2. desember 2020

Engasjement som prosjektleder for implementering av Arbeidslivsportalen
Søknadsfrist: 2. desember 2020

Lingvist, nordsamisk (50 %)
Søknadsfrist: 3. desember 2020

Professor/Associate Professor in Meteorology
Søknadsfrist: 4. desember 2020

PhD Fellow in Molecular Cancer Research
Søknadsfrist: 4. desember 2020

Universitetsbibliotekar/ førstebibliotekar i økonomifag
Søknadsfrist: 4. desember 2020

 PhD Fellow affiliated with the project "Utilizing nature in fight against Chlamydia trachomatis"
Søknadsfrist: 5. desember 2020

Stipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid innrettet mot kuratorpraksis knyttet til Nord-Norge, Sápmi og/eller Svalbard
Søknadsfrist: 6. desember 2020

Universitetslektor innenfor pedagogisk psykologiske emner
Søknadsfrist: 6. desember 2020

Professor / førsteamanuensis innen arbeidshelse ved UiT Norges arktiske universitet
Søknadsfrist: 6. desember 2020

Utreder i sekretariatet for Sannhets- og forsoningskommisjonen
Søknadsfrist: 6. desember 2020

Overingeniør i cellebiologi
Søknadsfrist: 7. desember 2020

Professor/førsteamanuensis i landskapsarkitektur
Søknadsfrist: 9. desember 2020

Postdoctoral Research Fellow in Organic or Synthetic Medicinal Chemistry
Søknadsfrist: 9. desember 2020

PhD Fellow in Marine Biogeochemistry: Investigating O2 dynamics and productivity of sea ice ecosystems
Søknadsfrist: 9. desember 2020

Instituttleder ved Institutt for klinisk medisin
Søknadsfrist: 10. desember 2020

Stipendiat tilknyttet master i sykepleie
Søknadsfrist: 10. desember 2020

Leder for Nasjonalt Senter for Distriktsmedisin (NSDM)
Søknadsfrist: 11. desember 2020

Stipendiat innen økonomistyring
Søknadsfrist: 13. desember 2020

Stipendiat innen regnskap og revisjon
Søknadsfrist: 13. desember 2020

PhD Fellow in Law
Søknadsfrist: 13. desember 2020

Professor/førsteamanuensis i oral kirurgi og oral medisin
Søknadsfrist: 13. desember 2020

Postdoctoral Fellow in Environmental Medicine/Endocrinology
Søknadsfrist: 13. desember 2020

Kommunikasjonsrådgiver
Søknadsfrist: 13. desember 2020

1-2 positions as Associate Professor / Professor in Machine Learning
Søknadsfrist: 15. desember 2020

PhD Candidate in sedimentary ancient DNA
Søknadsfrist: 20. desember 2020

PhD fellowship to develop sedimentary ancient DNA methods
Søknadsfrist: 20. desember 2020

Stipendiat innen Human Resource Management (HRM)
Søknadsfrist: 20. desember 2020

Postdoktor innen helseøkonomi og helsetjenesteforskning
Søknadsfrist: 20. desember 2020

Utgravingsleder arkeologi
Søknadsfrist: 31. desember 2020

PhD Fellow in Marine Ecology/Biological Oceanography
Søknadsfrist: 3. januar 2021

PhD candidate on the marine biodegradation of polymers used for fishing gear
Søknadsfrist: 10. januar 2021

Stipendiatstillinger for kandidater med forskerlinje i medisin, psykologi eller odontologi
Søknadsfrist: 14. januar 2021

Feltarkeologer og feltledere
Søknadsfrist: 31. januar 2021Ledige stillinger fra Euraxess:

Se alle våre stillinger utlyst gjennom Euraxess
Jobs for students and recent graduates from UiT:

Steinerskolen søker nye lærervikarer
Eksterne Due date: 31.12.2020

Deltidsjobb for student hos Kom i snakk AS
Deltidsjobb Due date: 01.01.2021

Deltidsjobb for student hos Kom i snakk AS
Eksterne Due date: 01.01.2021