Ledige stillinger ved Universitetet

Open positions at UiT

PhD Candidate in Computer Science
Søknadsfrist: 24. april 2019

Stipendiat tilknyttet prosjektet "Oral helse hos eldre"
Søknadsfrist: 24. april 2019

Rådgiver/seniorrådgiver knyttet til kvalitetsutvikling av utdanning
Søknadsfrist: 24. april 2019

Professor/førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap
Søknadsfrist: 24. april 2019

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i sosialt arbeid
Søknadsfrist: 25. april 2019

Universitetslektor i nordisk språkvitenskap
Søknadsfrist: 25. april 2019

PhD Candidate in Space Physics
Søknadsfrist: 28. april 2019

Postdoctoral fellowship in Arctic Ocean modelling
Søknadsfrist: 28. april 2019

2-årig stilling som prosjektleder, Open Arctic Research Index
Søknadsfrist: 28. april 2019

PhD Candidate in Computer Science
Søknadsfrist: 28. april 2019

              Research Fellow             “Fructose – friend, foe or indifferent partner in the rise of non-communicable diseases.”
Søknadsfrist: 29. april 2019

Ingeniør/Overingeniør innen IT, fast stilling ved Tromsø Geofysiske Observatorium
Søknadsfrist: 29. april 2019

Forskningskoordinator
Søknadsfrist: 29. april 2019

Tjenestestøttekoordinator
Søknadsfrist: 29. april 2019

Stipendiat i samisk litteraturvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Søknadsfrist: 30. april 2019

Postdoctoral Research Fellow in Computer Science – NanoFrame
Søknadsfrist: 30. april 2019

Universitetslektor i regnskapsfag ved Handelshøgskolen, UiT i Alta
Søknadsfrist: 30. april 2019

Stipendiat i organisasjon og ledelse/samfunnsvitenskap
Søknadsfrist: 30. april 2019

Avdelingsingeniør ved EISCAT Heating
Søknadsfrist: 30. april 2019

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor  i ledelse og organisasjon
Søknadsfrist: 1. mai 2019

Postdoctoral Research Fellow in Machine Learning (3 years)
Søknadsfrist: 1. mai 2019

Universitetslektor i samfunnsfag(vikariat)
Søknadsfrist: 1. mai 2019

Universitetslektor/førstelektor i fysikk
Søknadsfrist: 1. mai 2019

2-3 midlertidige stillinger som universitetslektor/førstelektor innen matematikk, fysikk og kjemi
Søknadsfrist: 1. mai 2019

Førstekonsulent/rådgiver innen studieadministrasjon
Søknadsfrist: 2. mai 2019

Associate Professor in work and organisational psychology
Søknadsfrist: 2. mai 2019

Kontorsjef ved Institutt for geovitenskap
Søknadsfrist: 2. mai 2019

Rådgiver/seniorrådgiver innen analyse av forsknings- og utdanningsvirksomhet
Søknadsfrist: 2. mai 2019

Professor/førsteamanuensis i epidemiologi
Søknadsfrist: 5. mai 2019

Stipendiat tilknyttet prosjektet "RESPONSIBLE RESEARCH AND INNOVATION"
Søknadsfrist: 5. mai 2019

Juridisk rådgiver – Studieseksjonen ved Det juridiske fakultet
Søknadsfrist: 5. mai 2019

Skolesjef tilknyttet University of Tromsø School of Aviation (UTSA)
Søknadsfrist: 5. mai 2019

Researcher within cell signaling (Hematopoietic cancer)
Søknadsfrist: 6. mai 2019

førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i pedagogikk i grunnskolelærerutdanningene
Søknadsfrist: 6. mai 2019

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i norsk
Søknadsfrist: 6. mai 2019

ERC-Funded Postdoctoral Position in interferometric microscopy and optical instrumentation
Søknadsfrist: 7. mai 2019

FRIPRO-Funded Postdoctoral Position in Optical Regime Inverse Electromagnetic Scattering using phaseless optical data
Søknadsfrist: 7. mai 2019

ERC-Funded PhD position in 3D label-free nanoscopy
Søknadsfrist: 7. mai 2019

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor pedagogikk,småbarnspedagogikk
Søknadsfrist: 7. mai 2019

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor pedagogikkprofesjonsfaglig digitalkompetanse
Søknadsfrist: 7. mai 2019

Førsteamanuensis i pedagogikk, språkutvikling/flerspråklighet 
Søknadsfrist: 7. mai 2019

Rådgiver/seniorrådgiver ved studieseksjonen ved Det juridiske fakultet
Søknadsfrist: 10. mai 2019

Stipendiat knyttet til arbeidsinkludering for personer med nedsatt funksjonsevne
Søknadsfrist: 10. mai 2019

Økonomirådgiver – fast stilling
Søknadsfrist: 12. mai 2019

Instituttleder ved Institutt for kjemi
Søknadsfrist: 12. mai 2019

Koordinator (rådgiver) ved Enhet for legeutdanning
Søknadsfrist: 12. mai 2019

PhD Candidate on Klebsiella pneumoniae in the marine environment
Søknadsfrist: 13. mai 2019

PhD Candidate: Klebsiella pneumoniae – key driver in the global spread of antimicrobial resistance and a target for new approaches in diagnostics, surveillance and alternative therapeutics
Søknadsfrist: 13. mai 2019

Stipendiat i klinisk farmasi
Søknadsfrist: 14. mai 2019

Instituttleder ved institutt for arktisk og marin biologi
Søknadsfrist: 14. mai 2019

Professor ved Institutt for vernepleie
Søknadsfrist: 14. mai 2019

Førsteamanuensis/førstelektor/ universitetslektor i bedriftsøkonomi
Søknadsfrist: 15. mai 2019

Fire 20 % bistillinger som universitetslektor II i klinisk psykologi
Søknadsfrist: 15. mai 2019

Stipendiat ved Institutt for psykologi
Søknadsfrist: 15. mai 2019

Researcher position in Translational Cancer Research
Søknadsfrist: 15. mai 2019

Vikariat som førstelektor/universitetslektor i idrett ved Idrettshøgskolen
Søknadsfrist: 15. mai 2019

Førsteamanuensis/universitetslektor i klinisk ernæring
Søknadsfrist: 15. mai 2019

Stipendiat i Art & Dementia ved Institutt for vernepleie, UiT i Harstad
Søknadsfrist: 20. mai 2019

PhD Candidate in molecular pharmacology
Søknadsfrist: 20. mai 2019

PhD Candidate in Reconstructions of past bottom current activity and oceanography in the Nordic Sea
Søknadsfrist: 22. mai 2019

Research Fellow connected to the project “Cardiotoxic effects of anti-cancer therapies”
Søknadsfrist: 31. mai 2019

Postdoctral fellow - K.G Jebsen Centre for the Law of the Sea
Søknadsfrist: 1. juni 2019

Stipendiat i lingvistikk
Søknadsfrist: 1. juli 2019

Postdoctoral Research Fellow in Haematopoietic Stem Cell Research
Søknadsfrist: 31. juli 2019Ledige stillinger fra Euraxess:

Se alle våre stillinger utlyst gjennom Euraxess
Internships:

UiT Internship som medlems- og prosjektkoordinator hos NODA
Due date: 15.05.2019

Harstadbygg Entreprenør søker innovasjonsstudent og sommerjobb - ingeniør
Due date: 31.05.2019

Inko søker innovasjonsstudent - digital utvikling
Due date: 31.08.2019

Inko AS søker innovasjonsstudent- pedagogisk arbeid
Due date: 31.08.2019

Harstad kommune søker innovasjonsstudent - ingeniør
Due date: 31.08.2019

Narvik kommune søker innovasjonsstudent - ingeniør
Due date: 31.08.2019

Narvik Bygg AS søker ingeniørstudent
Due date: 31.08.2019

PEAB Bjørn Bygg AS i Narvik søker innovasjonsstudent - ingeniør
Due date: 31.08.2019

Klimaservice søker innovasjonsstudent - ingeniør
Due date: 31.08.2019

Gratanglaks AS og Kleiva Fiskefarm AS søker innovasjonsstudent
Due date: 31.08.2019

Finnfjord AS søker innovasjonsstudent - ingeniør
Due date: 31.08.2019

AquaMarineService søker innovasjonsstudent
Due date: 31.08.2019

Hinnstein søker innovasjonsstudent - ingeniør
Due date: 31.08.2019

KUPA søker innovasjonsstudent - innovasjonsmetodikk
Due date: 31.08.2019

Narvikgården søker innovasjonsstudent - bygg
Due date: 31.08.2019

Serit Harstad søker innovasjonstudent - digital markedsføring
Due date: 31.08.2019

Statkraft Energi AS Region Nord søker innovasjonsstudent - økonomi/markedsføring
Due date: 31.08.2019

Teknor søker innovasjonsstudent - ingeniør
Due date: 31.08.2019

Teknor søker innovasjonsstudent - salg/markedsføring
Due date: 31.08.2019

ReSight søker innovasjonstudent - systemutvikling
Due date: 31.08.2019

HelseApps søker innovasjonsstudent - systemutvikling
Due date: 31.08.2019

Helseapps søker innovasjonstudent- markedsføring
Due date: 31.08.2019

Jobs for students and recent graduates from UiT: