Ledige stillinger ved Universitetet

Open positions at UiT

Postdoctoral Research Fellow in Machine Learning (3 years)
Søknadsfrist: 20. juni 2018

10% bistilling som høyskolelærer II/universitetslektor II ved Bioingeniørutdanningen
Søknadsfrist: 21. juni 2018

Overingeniør tilknyttet prosjektet Arven etter Nansen
Søknadsfrist: 24. juni 2018

PhD Candidate in the area of Optical Nanoscopy
Søknadsfrist: 25. juni 2018

PhD Candidate in Computational Chemistry
Søknadsfrist: 25. juni 2018

PhD Candidate in Machine Learning
Søknadsfrist: 25. juni 2018

Bibliotekar/rådgiver ved UiT Norges arktiske universitet
Søknadsfrist: 25. juni 2018

Stipendiat i biologisk oseanografi ved UiT Norges arktiske universitet
Søknadsfrist: 28. juni 2018

Two PhD Fellowships in Integrated Remote Sensing for Earth Observation Applications at CIRFA
Søknadsfrist: 28. juni 2018

PhD Candidate in Optical Remote Sensing for Water Quality Parameter Retrieval
Søknadsfrist: 28. juni 2018

PhD Candidate in Green Arctic Buildings
Søknadsfrist: 28. juni 2018

Stipendiat i marin bioprospektering ved UiT Norges arktiske universitet
Søknadsfrist: 28. juni 2018

Stipendiat i mikrobiologi/bioprospektering/molekylær bioteknologi ved UiT Norges arktiske universitet
Søknadsfrist: 28. juni 2018

Stipendiat i bioteknologi/bioprospektering ved UiT Norges arktiske universitet
Søknadsfrist: 28. juni 2018

Post-doctoral Research Fellowship in Linguistics
Søknadsfrist: 3. juli 2018

Stipendiat i lingvistikk
Søknadsfrist: 5. juli 2018

PhD position in Fisheries Ecology at UiT the Arctic University of Norway
Søknadsfrist: 8. juli 2018

Forsker ved UiT Norges arktiske universitet, Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM)
Søknadsfrist: 8. juli 2018

Professor/ førsteamanuensis i ergoterapi ved UiT Norges arktiske universitet
Søknadsfrist: 8. juli 2018

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i sykepleie ved UiT Norges arktiske universitet
Søknadsfrist: 9. juli 2018

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i veiledningspedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet
Søknadsfrist: 9. juli 2018

Førstelektor/universitetslektor i Medie- og dokumentasjonsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet
Søknadsfrist: 9. juli 2018

Studieledere for barnevernutdanningen ved UiT Norges arktisk universitet
Søknadsfrist: 9. juli 2018

Spesialbibliotekar/rådgiver ved UiT Norges arktiske universitet
Søknadsfrist: 10. juli 2018

Vikariat konsulent/førstekonsulent ved UiT Norges arktiske universitet
Søknadsfrist: 10. juli 2018

PhD Candidate in Societal Security
Søknadsfrist: 11. juli 2018

Researcher in Photonics for On-Chip Laser Spectroscopy
Søknadsfrist: 12. juli 2018

Professor / førsteamanuensis i teoretisk (matematisk) økologi ved UiT Norges arktiske universitet
Søknadsfrist: 16. juli 2018

PhD Candidate in Precambrian Tectonics/Geochemistry/Ore Geology
Søknadsfrist: 22. juli 2018

Post-doctoral Research Fellowship in Linguistics within Formal and Experimental Semantics at UiT
Søknadsfrist: 30. juli 2018

PhD Candidate in Computer Science
Søknadsfrist: 31. juli 2018

Postdoktor i mikrobiell økologi
Søknadsfrist: 1. august 2018

Post-doctoral Research Fellowship in Linguistics (Language Acquisition, Variation & Attrition)
Søknadsfrist: 1. august 2018

Instituttleder ved Institutt for geovitenskap
Søknadsfrist: 9. august 2018

Postdoctoral Research Fellowship/Researcher position in Multilingual Language Acquisition
Søknadsfrist: 15. august 2018

PhD Candidate in Scalable Computing and Deployment for Earth Observation Applications
Søknadsfrist: 15. august 2018

Associate Professor/Professor in Plant Biotechnology at UiT the Arctic University of Norway
Søknadsfrist: 15. august 2018

Stipendiat i filosofi/klimaetikk
Søknadsfrist: 20. august 2018

Doctoral Research Fellowship in Linguistics (Cognitive Linguistics: Empirical Approaches to Russian)
Søknadsfrist: 20. august 2018

Vil du forske på integrering i fremtidens byer? Stipendiatstilling i samfunnsvitenskap
Søknadsfrist: 20. august 2018

Stipendiat i kunsthistorie ved UiT Norges arktiske universitet
Søknadsfrist: 20. august 2018

Stipendiat i politisk filosofi ved UiT Norges arktiske universitet
Søknadsfrist: 20. august 2018

Stipendiat i statsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet
Søknadsfrist: 20. august 2018

Utlysning av stilling som stipendiat innen bærekraftig urfolksturisme ved UiT Norges arktiske universitet
Søknadsfrist: 20. august 2018

Stipendiat i religionsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet
Søknadsfrist: 20. august 2018

Professor/førsteamanuensis i samfunnsmedisin og leder av Befolkningsundersøkelser i nord ved UiT Norges arktiske universitet
Søknadsfrist: 26. august 2018

Doctoral Research Fellowship in Experimental Linguistics
Søknadsfrist: 1. september 2018Ledige stillinger fra Euraxess:

Se alle våre stillinger utlyst gjennom Euraxess
Trainees:
Trainee Due date: 30.06.2018

Jobs for students and recent graduates from UiT:

Romssa giellariššu: bargovejolašvuohta sámegielat studeanttaide
Andre Due date: 01.07.2018

Lindex Harstad søker deltidsarbeider
Eksterne Due date: 01.07.2018

IT-konsulent ved Arktisk råds sekretariat, Tromsø
Eksterne Due date: 01.07.2018

Language editor
Eksterne Due date: 15.07.2018

Studentengasjement i seksjonen for sikkerhetsteknikk
Midlertidig Due date: 15.07.2018Skip to main content