Ledige stillinger ved Universitetet

Open positions at UiT

Førstekonsulent (studie)
Søknadsfrist: 19. februar 2020

Universitetslektor i sosiologi
Søknadsfrist: 19. februar 2020

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i nordisk litteraturvitenskap
Søknadsfrist: 19. februar 2020

Instituttleder ved Handelshøgskolenved UiT, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
Søknadsfrist: 20. februar 2020

PhD Fellow in Epidemiology and Biostatistics at the Department of Community Medicine
Søknadsfrist: 20. februar 2020

Stipendiatstillinger for kandidater med forskerlinje i medisin, psykologi eller odontologi
Søknadsfrist: 20. februar 2020

Overingeniør/senioringeniør ved Institutt for klinisk medisin
Søknadsfrist: 20. februar 2020

Rådgiver i prosjektøkonomi «Arven etter Nansen»
Søknadsfrist: 20. februar 2020

1-2 engasjementer som førstekonsulent innenfor lønnsområdet ved fellestjenesten lønn og personal
Søknadsfrist: 20. februar 2020

Rådgiver/seniorkonsulent innenfor lønnsområdet ved fellestjenesten lønn og personal
Søknadsfrist: 20. februar 2020

Stipendiat i samfunnsfag
Søknadsfrist: 23. februar 2020

Stipendiat i matematikkdidaktikk
Søknadsfrist: 23. februar 2020

Bistillinger som universitetslektor II i allmennmedisin, tilknyttet Bodø
Søknadsfrist: 23. februar 2020

Postdoctoral Fellow within Marine Microbiomes
Søknadsfrist: 23. februar 2020

Vikariat som førstekonsulent innen studieadministrasjonen
Søknadsfrist: 24. februar 2020

Postdoctoral Research Fellow in Molecular Biology
Søknadsfrist: 24. februar 2020

Avdelingsingeniør/overingeniør ved Institutt for farmasi
Søknadsfrist: 26. februar 2020

Avdelingsingeniør/overingeniør i ferskvannsbiologi
Søknadsfrist: 26. februar 2020

Prosjektleder arkeologi ved Norges arktiske universitetsmuseum
Søknadsfrist: 26. februar 2020

Overingeniør/ingeniør innen elektronikk
Søknadsfrist: 26. februar 2020

Prosjektadministrator tilknyttet prosjektet "Healthy Choices"
Søknadsfrist: 26. februar 2020

Senterleder ved Senter for samiske studier (Sesam)
Søknadsfrist: 29. februar 2020

Instituttleder ved Institutt for barnevern og sosial arbeid
Søknadsfrist: 29. februar 2020

PhD Fellow in Fish disease and molecular immunology
Søknadsfrist: 29. februar 2020

Tenure-Track Associate Professors in applied mathematics, statistics, climate science, scientific computing, or complex systems modeling
Søknadsfrist: 29. februar 2020

Professor / førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i aldring og geriatrisk helsearbeid
Søknadsfrist: 29. februar 2020

Professor/førsteamanuensis i tverrfaglige metodologier og metoder
Søknadsfrist: 1. mars 2020

Stipendiat "Naturguiding i et bærekraftig naturbasert reiseliv"
Søknadsfrist: 1. mars 2020

Utgravingsgsledere arkeologi
Søknadsfrist: 1. mars 2020

Assisterende instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag
Søknadsfrist: 2. mars 2020

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i intensivsykepleie
Søknadsfrist: 3. mars 2020

1-2 Researcher at The UiT Aurora Centre
Søknadsfrist: 4. mars 2020

Universitetslektor / førsteamanuensis innen veg- og anleggstekniske fag
Søknadsfrist: 4. mars 2020

Førstekonsulent, studentrekruttering
Søknadsfrist: 4. mars 2020

Professor/ førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i sykepleie
Søknadsfrist: 5. mars 2020

Professor i logistikk
Søknadsfrist: 5. mars 2020

Arkeologer
Søknadsfrist: 5. mars 2020

Studieleder ved bachelorutdanningen i fysioterapi, Institutt for helse- og omsorgsfag
Søknadsfrist: 5. mars 2020

Kommunikasjonsrådgiver / seniorrådgiver
Søknadsfrist: 5. mars 2020

2-3 Postdoctoral Research Fellows (3 years) addressing Machine/Deep Learning, Multi-Sensor Data Fusion, and Scalable Computing in Remote Sensing
Søknadsfrist: 8. mars 2020

Konsulent i sørvistorget ved campusadministrasjonen i Harstad
Søknadsfrist: 8. mars 2020

Postdoctoral Research Fellow in cancer research and targeted therapy
Søknadsfrist: 8. mars 2020

Hovedbibliotekar /rådgiver 100 % stilling vedUniversitetsbiblioteket UiT - Narvik(2.gangs utlysning)
Søknadsfrist: 8. mars 2020

PhD Fellow in Computer Science
Søknadsfrist: 10. mars 2020

Stipendiat i medisinsk fysiologi og ernæring
Søknadsfrist: 11. mars 2020

Associate Professor in Work and Organizational Psychology
Søknadsfrist: 15. mars 2020

PhD Fellow in Computer Science
Søknadsfrist: 15. mars 2020

PhD Fellow in Systems Epidemiology at the Department of Community Medicine
Søknadsfrist: 16. mars 2020

PhD Fellow in Microbiology/Chemical Proteomics
Søknadsfrist: 16. mars 2020

Feltarkeologer på forvaltningsarkeologiske prosjekter sesongen 2020
Søknadsfrist: 19. mars 2020

2-4 PhD positions in Arctic ecosystems, climate science, fusion plasma physics and complex systems
Søknadsfrist: 29. mars 2020

1-3 Postdoctoral Research Fellow positions in climate science, fusion plasma physics and complex systems modelling  
Søknadsfrist: 29. mars 2020

Professor/førsteamanuensis i medisinsk vitenskapelig kompetanse ved Enhet for legeutdanning
Søknadsfrist: 31. mars 2020

Postdoctoral Researcher Fellow in Microbiology/Chemical biology
Søknadsfrist: 31. mars 2020

Professor i idrettsvitenskap
Søknadsfrist: 1. april 2020

Professor i idrettsvitenskap
Søknadsfrist: 1. april 2020

Professor/førsteamanuensis i oral kirurgi og oral medisin
Søknadsfrist: 14. april 2020

Professor/Associate Professor in cognitive psychology
Søknadsfrist: 19. april 2020Ledige stillinger fra Euraxess:

Se alle våre stillinger utlyst gjennom Euraxess


Trainee / internship-positions:
Trainee / internship Due date: 20.02.2020

Trainee / internship Due date: 21.02.2020