Open Seminar on Migration

War and Peace Dynamics (WarPeD) would like to invite everyone to an open half-day seminar on migration.

War and Peace Dynamics (WarPeD) would like to invite everyone to an open half-day seminar on migration.

Venue: Centre for Peace Studies (CPS), Lower Pavillion, U-06

Time: Thursday September 22

 

Chair: Benjamin Schaller

 

09:15 – 10:30

- Vidar Vambheim: Management of migration - Rethinking Europe in an unequal world

-Stuart Robinson: Management of migration - Divide & Conquer

-Gunhild Gjørv: Management of migration – Burkinis and other cover-ups

-Holger Pötzch: Managing Migration through Technology: Towards an Understanding of iBorder

 

10:45 – 12:00

-Tor Dahl-Eriksen: Production of migration - International interventions

-Randolph Rhea: Production of migration – Great Lakes Region, Africa

-Trond Waage: Production of migration – Francophone Africa

-Christine Smith-Simonsen: Production of migration – the Horn of Africa

WarPeD would also note Internationalt Seinar's event the same evening: Flyktningkrise avblåst? – Situasjonsrapport fra Tromsø.

Tromsø bibliotek og byarkiv, Plan2, kl 20.00

 

Innvandringsdebatten i vår/sommer har i stor grad dreid seg om symboler. Internasjonalt seminar skal i kveld rette fokus på de mer praktiske sidene ved integrering av flyktninger og  innvandrere – her i vår egen by, Tromsø.Hvordan er situasjonen her hos oss? Hvilke spørsmål er de viktigste? Hva mener tidligere flyktninger selv, og dem som på ulike vis arbeider med asylsøkere og flyktninger? Vi har satt sammen et panel av representanter fra offentlig og privat sektor, fra universitetet og frivilligheten. De vil presentere tall, prosjekter og resultater, og trekke fram det de mener er de  viktigste problemstillingene i vår lokale  integreringsdebatt.

 

Velkomst/intro ved Elisabeth Sandersen, UiT/Akademisk dugnad og Terje Møien, Styreleder, Samfunnsviterne Troms)

   

 Panel:

-May Britt Stensjø Miri (Flyktningetjenesten, Tromsø Kommune)

-Jean Pierre Maniraguha (Samfunnsviterne,  Tromsø Kommune)

-Helena Roos (Røde Kors, Ressursgruppe flerkultur)

-NIhal Afana (Tidligere flyktning)

-Nils Kristian Sørheim Nilsen (Næringslivsforeningen)

   

Møteleder: Jens Johan Hjorth Page administrator:
Last updated: 12.09.2016 09:27
Attachments:
0