Avlyst: Havets hemmeligheter: Olje eller miljø i nord - hvor skal iskanten gå?

Velkommen til Havets hemmeligheter ved Norsk senter for havrett på UiT Norges arktiske universitet – og få spennene kunnskap om havet i en uformell setting!

Denne gangen er temaet: Olje eller miljø i nord - hvor skal grensen for iskanten gå og er det egentlig viktig?

Hva er egentlig iskanten og hva er iskantsonen og hvorfor er dette et så viktig område? Iskantsonen er overgangssonen mellom isfritt og isdekket hav i Barentshavet og iskanten er der isen begynner. Hvor isen begynner varierer gjennom året og mellom år. Forvaltningsplanen for Barentshavet identifiserer iskantsonen som et verdifullt og sårbart område på grunn av dens betydning for livet i Arktis. I forbindelse med oppdatering av forvaltningsplanen er det nå oppstått uenighet om hvor grensen for iskantsonen skal trekkes.


Dette reiser viktige spørsmål. Skal iskantsonen flyttes lenger sør eller lenger nord, eller kan vi ha en dynamisk iskantsone? Setter iskantsonen grenser for næringsvirksomhet i området, for eksempel petroleumsaktivitet? Hvilke kriterier skal ligge til grunn for definisjonen av iskantsonen? 

 

Ytterste del av iskantsonen. Foto: A. Derocher, NP

Seniorrådgiver Cecilie von Quillfeldt fra Norsk Polarinstitutt vil fortelle hvorfor iskantsonen er et verdifullt område. Førsteamanuensis Elise Johansen ved Norsk senter for havrett, Jurfak, vil belyse hvilke utfordringer myndighetene får når de står på kanten av isen, og stipendiat Lena Schøning ved Norsk senter for havrett, Jurfak, setter iskantproblematikken i et større miljøperspektiv.

 

Velkommen! Arrangementer er gratis. Det vil bli servert fingermat og vin eller mineralvann.Page administrator: Christin Skjervold
Last updated: 11.03.2020 14:29