ARC strategimidler

Ved søknadsfristen var det kommet inn totalt ni søknader om ARC strategimidler. Den totale søknadssummen er på kr 4 439 kNOK. ARC styret kan ved denne utlysningen bevilge inntil 1,4 millioner kroner.

Ved søknadsfristen var det kommet inn totalt ni søknader om ARC strategimidler. Den totale søknadssummen er på kr 4 439 kNOK. ARC styret kan ved denne utlysningen bevilge inntil 1,4 millioner kroner.

Vedlagt er en opplisting av innkommende søknader.Page administrator: Inger Solheim
Last updated: 18.06.2018 08:36