100 millioner til framtidas energisystem på Nord-Senja

UiT sitt arktiske senter for bærekraftig energi (ARC) er med på laget og i prosjektet som nå skal realisere smarte energiløsninger på Nord-Senja. Enova har bevilget 38,7 millioner til Troms Kraft Nett AS som leder prosjektet. Totalt er prosjektet på ca 100 millioner kroner og strekker seg over fem år. UiT sin andel av prosjektet er ca 10 millioner.

ARC er partner i forprosjektet som har lagt grunnlaget for hovedprosjekt. Gjennom tett samarbeid med Troms Kraft Nett AS har det tverrfaglige senteret bidratt til blant annet forstudier om potensialet for sol-og vindenergi på Senjahopen og Husøya, arrangert energikaféer for å informere og involvere lokalbefolkningen, hvor blant annet ARC sine faglige ansatte i Narvik har lagt frem sine utregninger for framtidas smarte forbrukere og energisystem.

Troms Kraft Nett AS kan med bevilgningen lede arbeidet med å gjennomføre en storskala demonstrasjon av ‘smart infrastruktur’ som styrker forsyningssikkerheten lokalt i sårbare distribusjonsnett og kan gå foran som et godt eksempel på hvordan nye løsninger som eksempelvis batteri og styringssystemer kan kombineres med fornybar energi. Senjahopen og Husøya er valgt fordi de har begrenset overføringskapasitet av elektrisk kraft. Sjømatklyngen Senja AS og Ishavskraft AS har vært en av hovedpartnere forprosjektet som blir med videre, og hovedprosjektet har med en rekke spennende aktører fra energibransjen, som Enfo AS, Eaton Electric AS, Powel AS, Solbes AS, Nodes AS, Troms Kraft Produksjon, Ishavskraft AS og Sjømatklyngen Senja AS.

Tromskraft og ARC på Husøydagene 2018. Fra venstre: Hans-Kristian Hernes, Fredd Arnesen; Anita Foshaug, Berit Kristoffersen. Bjarte Hoff, Ronald Hardersen Foto: NNPage administrator: Berit Kristoffersen
Last updated: 01.02.2019 15:01