Tildeling av ARC strategimidler vår 2019

Ved søknadsfristen var det kommet inn totalt ni søknader. Den totale søknadssummen var på kr 2 950 kNOK.  Alle prosjektforslagene var innenfor ARC tematikk.

Tildelingen er gjort av ARC styret, og følger innstilling fra evalueringsgruppen. Føringer i utlysningen var ARC strategimidler skal bidra til å nå sentrerts mål ved å støtte prosjekter med problemstillinger knyttet til fornybar energi og håndtering av klimagasser. Komiteen vektla Vitenskapelighet, bidrag til ARC, Impact og Gjennomførbarhet.

ARC strategimidler, 1 077 kNOK for 2019 tildeles slik:

Id-2 Cellulose degrading Cuscuta enzymes

 Prosjektleder: Kirsten Krause, BFE-AMB

Tildelt beløp: NOK 450 000

Id -3 Oil Free Chemicals

Prosjektleder: Kathrin H. Hopmann, NT-IK

Tildelt beløp: NOK 446 000

In-7 Energytics Hackathon 2019

Prosjektleder/Deltakere: Stian Normann Anfinsen, NT-IFT

Tildelt beløp: NOK 31 000

Id- 8 Designing future energy policies in Senja & associated master thesis fellowships

Prosjektleder/Deltakere: Berit Kristoffersen

Tildelt beløp: NOK 150 000

Netse søknadsfrist er 3. Juni 2019Page administrator:
Last updated: 21.02.2019 09:40