Forskningsgruppa TriArc møttes på Árran Lulesamisk senter, Tysfjord

 Oppsummering fra Tysfjord møtet    (In English) 5. til 8.oktober 2017 møttes forskerne i TriArc prosjektet på Árran lulesamisk senter i Tysfjord, der de diskuterte hovedsakene i forskningsprosjektet.   


Besøk i Musken. Foto: Hans-Kristian Hernes

 

Et sentralt tema var hvilken rolle oppdrett har i ufolks og lokalsamfunn i Canada og Norge. Blant annet ble oppdrett i Musken og Ahousaht og Broughton sakene i British Columbia, Canada, diskutert for å sammenligne urfolks erfaringer med oppdrett og reguleringsmekanismer. Fra Árrans side fikk vi informasjon om prosjektet urfolk og ressursutvinning i arktisk: evaluering av etiske retningslinjer. TriArc forskerne presenterte pågående arbeid om forholdet mellom urfolk og utvinningsindustri. Et kjernespørsmål i alle case-studiene er hvordan urfolk kan styrke og sikre rettigheter og deltakelse i beslutningsfatning som handler om land og ressursbruk. Det australske case-studiet om kullgruvedrift i Queensland, illustrerer en situasjon der staten har alliert seg med selskapene, og trukket seg tilbake fra sin offentlige rolle som vokter for urfolks menneskerettigheter. Betydningen av tradisjonell kunnskap, kunnskapsintegrasjon og deltakende kartlegging ble også diskutert som redskap og grunnlag for beslutningsfatning når planer om større industriutvikling krysser tradisjonell bruk av land.


Tysfjord. Foto: Cathy Howlett.

 

 Page administrator:
Last updated: 17.03.2020 15:11