Høytidelig mastergradsavslutning ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Fakultet for naturvitenskap og teknologi inviterte 2. juni 2022 til høytidelig avslutning for uteksaminerte mastergradskandidater studieåret 2021/2022.

Gaveutdeling til nye masterkandidater
Prodekan Cordian Riener deler ut gaver til masterkandidatene Foto: Kai Mortensen
Portrettbilde av Wilhelmsen, Anne Marit
Wilhelmsen, Anne Marit anne.m.wilhelmsen@uit.no Seniorrådgiver
Publisert: 03.06.22 11:07 Oppdatert: 03.06.22 16:38
Natural Sciences About UiT Studentliv / Studier Technology

Fakultet for naturvitenskap og teknologi uteksaminerte i studieåret 2021/2022 totalt 119 nye mastergradskandidater. Masteravslutningen fant sted i et pyntet auditorium i Teorifagbygget, hvor tilsammen 73 nye mastergradskandidater ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi hadde møtt opp for å bli gjort stas på og få en hyggelig avslutning på sitt masterstudium ved fakultetet. 

Studenttaler
Tale ved romfysikkstudent Kristine Ettestad. Foto: Kai Mortensen

Opptil 300 stykker deltok på arrangementet, og fikk se kandidater fra våre studieprogram i sivilingeniør i energi, klima og miljø, sivilingeniør i anvendt fysikk og matematikk, sivilingeniør i romfysikk, master i fysikk, master i samfunnssikkerhet og miljø, Master in Technology and Safety in the High North, master i molekylærvitenskap, master i matematikk, master i statistikk, lektor i realfag, master i geologi, master i informatikk og sivilingeniør i informatikk. Alle de oppmøtte kandidatene fikk gave fra fakultetet.

Avslutningen ble ledet av dekan Arne Smalås, og studentenes tale ble holdt av nyutdannede romfysikkstudent Kristine Ettestad. Tromsø Akademiske Kvinnekor stod for musikalske innslag.

Det ble også delt ut priser under arrangementet. Vinneren av prisen Beste masterkandidat 2021 gikk til Jonas Berg Hansen, som avla sin masteroppgave i anvendt fysikk og matematikk, sivilingeniør, ved Institutt for matematikk og statistikk, med tittelen "Power flow optimization with graph neural networks". Veiledere har vært Filippo Bianchi, IMS (hovedveileder) og Stian N. Anfinsen, IFT. Jonas Berg Hansen mottar en gave på kr 10.000,-. Fakultetet gratulerer og ønsker lykke til videre!

Studentutvalget ved NT-fak delte ut Undervisningsprisen 2022. Prisen kåres på bakgrunn av nominasjoner fra fakultetets studenter. Prisen på kr 20.000,- gikk i år til professor Abhik Ghosh ved Institutt for kjemi, for sitt sterke engasjement for utdanning og undervisning, og det han har utrettet for kjemiundervisningen og kjemistudentene gjennom snart en menneskealder. Fakultetet gratulerer Abhik Ghosh med prisen!

Undervisningsprisen 2022
Vinner av Undervisningsprisen 2022 Abhik Ghosh og leder av Studenutvalget Hugo Sæther. Foto: Kai Mortensen


Kortnytt fra Faculty of Science and Technology
Wilhelmsen, Anne Marit anne.m.wilhelmsen@uit.no Seniorrådgiver