Politiske angrep på akademisk frihet: kjønnstudier

SAIH og UiT setter fokus på Domino-effekten - The anti-gender backlash, flere seminar 12. mars

Fottland, Håkon
Publisert: 06.03.20 08:48 Oppdatert: 11.03.20 14:44

Illustration from cover photo of SAIH-report, photo credit: Divyakant Solanki.

SAIH vil i de kommende ukene og over hele landet sette særlig oppmerksomhet på en ny trend der politikere angriper særskilte disipliner, tema og studieretninger.

  • Eksemplet nå er kjønnstudier, kjønnsforskning og kunnskap om LGBT-rettigheter
  • Midlene som brukes er kriminalisering, økonomiske sanksjoner, oppheving av akkrediteringer og degradering i det offentlige ordskiftet
  • Resultatet er at studenter må reise utenlands for å finne studietilbud, forskere og undervisere må også velge om de må reise eller forske på andre tema, universiteter må begrense sine studie- og forskningstilbud, og de kan måtte flytte utenlands

Dette er angrep på akademisk frihet og det skjer både i vårt nærområde (EU-land) og lenger borte.

SAIH har laget en rapport om temaet som lanseres nasjonalt 10. mars

Rapportforfatteren har dessverre avlyst Tromsø-besøket 12. mars, men deltar per skype i seminarene på Senter for kvinne-and kjønnsforskning:

Følg også med på andre aktiviteter og på nettsidene:

UiT Norges arktiske universitet er institusjonsmedlem i SAIH.

Initiativ og arrangement er et samarbeid med SAIH lokallag Tromsø, SAIH nasjonalt, UiT-UB, Senter for kvinne-and kjønnsforskning, Seksjon for internasjonalt samarbeid, og UiTs innsats for akademisk frihet og Scholars at Risk.

We can recommend