Valg til UiT-styret i vår: – Klart du skal engasjere deg

I to perioder har hun sittet som medlem av styret ved UiT. Nå oppfordrer Kjersti Dahle UiT-ansatte til å engasjere seg i vårens valg til universitetets øverste organ.

Medlemmene i UiT-styret samlet rundt bord.
I juni er det valg av medlemmer til UiT-styret. Mer om prosessen fram til valget finner du på uit.no/valg. Bildet er naturlig nok pre-korona. Photo: Stig Brøndbo
Portrettbilde av Eidum, Espen Viklem
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Published: 06.04.21 14:45 Updated: 06.04.21 15:32
About UiT Society

– Ønsker du å være med på å stake ut kursen for hvordan UiT skal utvikle seg både nasjonalt og internasjonalt som universitet, ja, da engasjerer du deg i valget til universitetsstyret, slår Dahle kontant fast.

I juni skal det velges representanter, med vara, til universitetsstyret ved UiT Norges arktiske universitet for perioden 1. august 2021–31. juli 2025.

Kjersti Dahle
Kjersti Dahle har vært medlem av UiT-styret i to perioder. Hun oppfordrer UIT-ansatte til å delta aktivt under vårens valg. (Foto: David Jensen)

Det skal velges
– tre representanter fra gruppen av fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger
– en representant fra gruppen av midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger
– en representant fra gruppen av teknisk/administrativt ansatte

I tillegg velger studentene to medlemmer, og Kunnskapsdepartementet (KD) utpeker fire eksterne styremedlemmer til styret.

– Lærerik reise

Kjersti Dahle ble valgt inn som representant for de administrativt ansatte ved UiT for åtte år siden, og beskriver styregjerningen som en «svært lærerik reise». Store fusjoner med for eksempel høgskolene i Harstad og Narvik og organisasjonsendringer som Adm2020, har vært behandlet i løpet av de to periodene hun har skjøttet vervet som styremedlem.

– Det er klart det har vært lærerikt. Og det har vært en øvelse å se hele organisasjonens beste i saker vi har behandlet. For det er selvsagt det du må, helt uavhengig av hvilket miljø du kommer fra «på huset». Man får også et grundig kjennskap til alle deler av UiT-organisasjonen, på mange måter gjennom et helikopterperspektiv, og så kjenner man på en heftig stolthet for arbeidsplassen sin. Du blir presentert for miljøer som blomstrer, som produserer nasjonalt og internasjonalt, som er flinke med studentoppfølging. I det hele tatt en organisasjon som lever og leverer, sier Dahle.

Hjerte for UiT

UiT har mer enn 3500 ansatte spredt over store deler av landsdelen. Det vil være de som føler en avstand til «toppen», både som følge av geografi og størrelse – og som kanskje tenker at valg til UiT-styret «ikke er noe som angår meg».

– Men det gjør det i aller høyeste grad. Sammensetningen av UiT-styret skal speile hele organisasjonen, inkludert studenter. Det å engasjere seg i en slik oppgave, er viktig for å sikre at UiT som helhet fungerer optimalt. En god kandidat har hjerte for UiT, sier Kjersti Dahle.

Her finner du mer om valget til UiT-styret.

Stor betydning for landsdelen

Statsviter Hans-Kristian Hernes, professor ved institutt for samfunnsvitenskap, understreker også viktigheten av å engasjere seg i vårens styrevalg.

Hans-Kristian Hernes
Statsviter Hans-Kristian Hernes påpeker at UiT har valgt ny styringsform – og at organisasjonen på en måte skal «sette seg» på nytt. Det gjør valget til styret ekstra interessant, mener Hernes. Foto: Arkiv

– Vi snakker om UiTs øverste organ, og ikke minst har diskusjonene som har gått i offentligheten om universitetet den siste tiden, gitt et godt innblikk i hvor viktig styrets rolle egentlig er, påpeker Hernes.
Som Dahle viser også Hernes til UiTs rolle når han skal beskrive viktigheten av å støtte opp om valget til styret.
– UiT er en premissleverandør i nord og vedtak som fattes her kan ha stor betydning for landsdelen som sådan. UiT har også en viktig rolle å fylle både nasjonalt og internasjonalt. For kandidater til universitetsstyret er det derfor viktig å kunne se helheten. Vedtak skal gi retning for UiT, du har et ansvar for å utvikle organisasjonen og et ansvar overfor lover og regler som regulerer virksomheten, for eksempel. Jeg opplever at ansvaret som følger vervet i høyeste grad blir tatt på alvor, sier Hernes.

UiT inn i ny fase

Han viser samtidig til nok et poeng som han mener i seg selv burde sende UiT-ansatte til «valgurnene»:
– UiT går på mange måter nå inn i en ny fase. Vi får en ekstern styreleder og en tilsatt rektor for første gang. En ny styringsform gjør at institusjonen UiT på en måte skal «sette seg» på nytt som organisasjon. Det i seg selv er både interessant og spennende, sier Hans-Kristian Hernes.

Frist for å nominere kandidater til UiT-styret er 5. mai. Alle som har stemmerett ved valget, har rett til å foreslå kandidater. Stemmerett har den som har tiltrådt stilling ved UiT minst to måneder før første valgdag og har et tilsettingsforhold som varer i minst ett år i minst halv stilling. Selve valgperioden er mellom 2. og 8. juni.

Tidsplan

uit.no/valg finner du alt du trenger å vite om prosessen fram til valgresultatet kunngjøres 10. juni. 

Tidsplan for gjennomføring av valget ser slik ut: 

  • Uke 14: Valget kunngjøres med e-post til alle ansatte og studenter
  • 28. april: Manntall publiseres
  • 5. mai: Frist for nominasjon
  • 12. mai: Forslag på kandidater offentliggjøres
  • 19. mai: Frist for å klage på manntallet
  • 25. mai: Presentasjon av kandidatene på https://uit.no/valg
  • 1. juni: Valgmøter/presentasjon av kandidater
  • 2–8. juni: Valgperiode
  • 10. juni: Valgresultat kunngjøres
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Published: 06.04.21 14:45 Updated: 06.04.21 15:32
About UiT Society