Stort uutnyttet potensial for innovasjon ved UiT

Kunstig intelligens kan føre til innovasjon og oppstart av nye bedrifter. Samtidig må kulturen for innovasjon og entreprenørskap bygges opp ved UiT.

studenter på campus
Forfatteren mener at UiT har et stort potensial, dersom kulturen for innovasjon og entreprenørskap bygges opp. Foto: Christian Halvorsen
Portrettbilde av Bongo, Lars Ailo
Bongo, Lars Ailo lars.ailo.bongo@uit.no Professor
Published: 15.06.21 11:55 Updated: 15.06.21 12:19
The post is part of UiT's Research corner, where researchers at UiT present their own research.
Research corner Technology Economy

Kunstig intelligens er antageligvis det området i verden som har de største mulighetene for innovasjon. Derfor er kunstig intelligens (KI) en sentral del av forretningsmodellen til mange av verdens største og mest kjente bedrifter inkludert Google, Tesla, og Apple. I de siste årene er det også startet noen KI bedrifter i Norge og Tromsø, inkludert studentbedriftene Keenious og Medsensio. 

For å lage nye KI løsninger kreves tre ting. Først data. UiT eier flere helt unike datasett, som for eksempel Tromsøundersøkelsen, der det er store muligheter for å hente ut helt ny informasjon. Deretter, kreves metoder for å finne informasjon i dataen. UiT har verdens ledende forskningsmiljø innen maskinlæring og KI i Senteret for Forskningsdrevet Innovasjon: Visual Intelligence. Tilslutt kreves det datamaskinsystemet for å kjøre metodene. UiT har et veldig innovativt forskningsmiljø i informatikk med ekspertise i utvikling av slike systemer. Samlet har derfor UiT et veldig stort potensiale for KI basert innovasjon og entreprenørskap. 

Dessverre har ikke UiT greid å utnytte dette potensialet. Sammenlignet med andre store universiteter i Norge og utlandet  har UiT betydelig færre bedriftsetableringer basert på forskningsresultater og av studenter. Dette fører til at Nord-Norge ikke får sin andel av de offentlige og private midlene som brukes for slike aktiviteter, og at det ikke skapes flere private arbeidsplasser. Vi tror derfor at det er et stort behov for å bygge en kultur for entreprenørskap og stimulere til økt nyskaping i forskningsmiljøene ved UiT. 

Næringslivsmentor prosjekt med fokus på studententreprenørskap

Institutt for Informatikk og SFI Visual Intelligence fått støtte fra Troms og Finnmark fylkeskommune for å ansette Dominic Riley i en 20% bistilling som næringslivsmentor. Riley har lang erfaring i innovasjon, markedsrettet produktutvikling og forretningsstrategi. Han har de siste årene jobbet med kommersialisering av forskningsbasert teknologi gjennom etablering av nye teknologibedrifter. I dag, med venture builder selskapet The Grow Room, leder han utvikling og lansering av high-impact løsninger rettet mot betydelig markedsbehov og i samarbeid med store industrielle kunder og offentlig sektor.

Vi tror masterstudenter, PhD studenter, og postdoktorer er løsningen for å ta ut innovasjonspotensialet. I motsetning til professorene som vanligvis ønsker å bli i sine faste stillinger, er det blant disse vi finner entreprenørene som har kunnskapen, pågangsmotet, og risiko viljen til å starte og bygge nye bedrifter. Men minst like viktig er det disse som har den utdanningen og ekspertisen som trengs for å skalere opp en teknologibedrift innen KI. Vi vil derfor ha særlig fokus på studententreprenørskap. 

Men vi tror også at studententreprenørene må kobles med forskningsgruppene, siden det er der den nye teknologien blir utviklet som kan som danne grunnlaget for en ny bedrift. Vi vil derfor også jobbe med å øke kunnskapen i KI forskningsgruppene om innovasjon, mulighetene for innovasjonsprosjekter i samarbeid med næringsliv og offentlig sektor, og hvordan en teknologi bedrift kan startes og videreutvikles. 

Vi tror at en bedre kultur for innovasjon og entreprenørskap vil føre til at forskningsmiljøene får mer offentlig finansiering fra innovasjons programmene i EU, Forskningsrådet, og Innovasjon Norge, men også at det vil tiltrekke seg private investorer. Dette vil føre til bedre forskning, tettere samarbeid med næringslivet, bedre og mer relevant utdanning, og ta flere forskningsresultater ut i verden.

I dette prosjektet vil vi fokusere på mulighetene for innovasjonsprosjekter og nyetableringer i forskningsgruppene tilknyttet SFI Visual Intelligence. I tillegg vil vi fokusere på å lage en kultur for studententreprenørskap blant teknologistudentene. Vi kommer til å arrangere 4 workshops, der 2 av disse er for studenter som ønsker å lære mer om entreprenørskap eller som ønsker starte sin egen bedrift i samarbeid med KI forskere.

Vi ønsker også å jobbe praktisk med prosjekter fra KI forskere som ønsker å jobbe mot kommersialisering av sin forskning, og særlig studenter som vil søke STUD-ENT midler våren 2022.

Bongo, Lars Ailo lars.ailo.bongo@uit.no Professor