Larsen, Frode G.

Faculty director
Faculty management at Humanities, Social Sciences and Education

Høydal, Anne

Personaladministrasjon og Organisasjonsutvikling. Lederuvikling, kulturbygging, medarbeiderutvikling/karriereutvikling. Forvaltning personal mm. Opprykksordninger,forskningstermin, rekrutteringsstillinger
Financial and Organization Section, BFE-fak