Depresjon og kognitiv sårbarhet

Members

Assistant Professor
Assistant Professor

Karen Hopmann

Associate Professor
Associate Professor

Ragnhild Sørensen Høifødt

Professor
Professor

Catharina Elisabeth Arfwedson Wang (Project manager)

Associate Professor
Associate Professor

Kamilla Rognmo

Assistant Professor
Assistant Professor

Ingvild Nordnes Myrbakk

Assistant Professor
Assistant Professor

Jørgen Sundby

Vitenskapelig assistent, stud psychol
Vitenskapelig assistent, stud psychol

Emma Røisland Torsvik

Vitenskapelig assistent, stud psychol
Vitenskapelig assistent, stud psychol

Ragnhild Nicolaisen Drevland

Psykologspesialist, PhD
Psykologspesialist, PhD

Marianne Halvorsen

Professor
Professor

Åsa Hammar