Førsteårsopplevelsen

Om oss

Ressursteam Førsteårsopplevelsen er et trepartsamarbeid der ansatte på UiT, studenter og Norges arktiske studentsamskipnad jobber sammen og er en ressurs for inspirasjon og erfaringsdeling ved UiT med tema knyttet til Førsteårsopplevelsen. 

Kontakt oss gjerne!

Kontaktinformasjon e-post: forstearsopplevelsen@uit.no (Søk på Førsteårsopplevelsen)