UngRisk

UngRisk har utviklet to mobilapplikasjoner. Den første appen heter NettOpp og er tilpasset ungdom utsatt for nettmobbing. Den andre mobilappen som er utviklet heter Opp og er tilpasset ungdom som ønsker mer informasjon og kunnskap om psykisk helse. 

Mobilapplikasjonene har som målsetning å tilby lett tilgjengelig kunnskap om tematikken, opplysninger om hvor de kan henvende seg for å få hjelp og ulike øvelser. Appene inneholder ulike illustrasjonsvideoer, audio- og tekstmateriale.

Prosjektet ivaretar flere av målene til Regjeringens strategi for ungdomshelse 2016-2021 og Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017-2022) på kort og mellomlang sikt ved å utvikle digital informasjon og en interaktiv tjeneste til ungdom knyttet til kropp og helse, samt at prosjektet vil bidra til å fremme god psykisk helse hos ungdom

Les mer om NettOpp her 
Les mer om Opp her 

[Loading...]