Offentlig demensomsorg. Likheter og ulikheter i bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester i områder med samisk og norsk bosetning

Prosjektmedarbeidere

Forskningsprosjektet består av til sammen seks vitenskapelig ansatte, alle ansatt ved Institutt for helse- og omsorgsfag ved UiT:

Prosjektleder:  

Professor Torunn Hamran 

Prosjektmedarbeidere:

Professor 
Nils Henriksen
Førsteamanuensis
Mari Wolff Skaalvik
Førsteamanuensis
Bodil Hansen Blix
PhD-stipendiat
Jill-Marit Moholt
Førsteamanuensis
Lill Sverresdatter LarsenPage administrator: Hamran, Torunn
Last updated: 08.04.2022 13:04