A-LEX: Regulating Arctic Shipping: Political, legal, technological and environmental challenges

Worskhop om nødslep i nordområdene

Nødslep i nordområdene, Tromsø 25. november 2014 - Program

 

Presentasjoner:

Kamaro - slep- og redningsaksjon, Bernt Øystein Salamonsen, KV Harstad

Kulluk-slepet - hva skjedde og hvorfor?, Tor Einar Berg, MARINTEK

Erfaring fra slepebåt operasjoner på Melkøya og trening for uforutsette hendelser, Vidar Kupen, Bukser og Berging AS

SARINOR-prosjektet, Tor Einar Berg, MARINTEK

A-LEX-prosjektet, Drivende Skip i Barentshavet, Ørjan Selvik, MARINTEK

Kystverket, Roy Arne Rotnes

 

 

 

 
Page administrator: Skjervold, Christin
Last updated: 04.03.2021 14:47