Student activities

Skolelaboratoriet i realfag og teknologi
Tilbake til elevaktiviteter Ressurser Om skolelaboratoriet Læreraktiviteter Elevaktiviteter

Bli med på et virtuelt tokt med forskningsskipet ‘Kronprins Haakon’, og analysèr ekte forskningsdata

Kronprins Haakon_Norsk Polarinstituttc.jpg

I 2018 fikk Norge en av verdens mest avanserte forskningsisbrytere til forskning på arktiske og antarktiske hav. FS ‘Kronprins Haakon’ tilbyr bo- og arbeidsplass til 36 forskere fra ulike fagdisipliner som geologi, meteorologi, fysisk oseanografi, marin kjemi, marinbiologi, økotoksikologi og marinteknologi.

Nå kan du få på deg VR-briller og «være med om bord» for å se hvordan forskerne jobber. Les mer om tilsvarende "tokt" som ble arrangert for en skoleklasse i september 2021: Forskningsdagene: fra forskningstokt til Kongsbakken med VR

Opplegget tilbys i to ulike formater:

  • 1-1,5 timer: Foredrag om geologisk forskning fra ombord FS ‘Kronprins Haakon’ og utforskning av skipet ved hjelp av VR-briller.
  • 2-2,5 timer: Faglig relevant vinkling for klassen din. I dette opplegget starter vi med en virtuell tur om bord FS ‘Kronprins Haakon’ og snakke om forskningen som utføres fra skipet. Så får elevene utforske ekte forskningsdata. I dette opplegget vektlegges arbeid med en faglig oppgave mer enn utforskning av FS ‘Kronprins Haakon’.

 

Eksempel for 2-2,5 timer opplegg med fokus på biologi:

Denne aktiviteten fokuserer på å undersøke det biologiske mangfoldet av bunnlevende dyr i og utenfor naturlige metanutslippssteder i Barentshavet. Naturlige metanutslippssteder forskes på av både geologer og biologer ved UiT, og elevene tas dermed med til forskningsfronten i dette opplegget. Gjennom en virtuell tur om bord FS ‘Kronprins Haakon’ og små videoer, får elevene oppleve hvordan forskere undersøker metanutslippssteder i dyphavet ved hjelp av en stor undervannsrobot. Videoene og stillbildene av havbunnen som tas av denne roboten brukes av forskerne til å studere dyrelivet i og rundt utslippsstedene. Det samme får elevene gjøre for å finne svar på spørsmålet «Hvor finner vi størst biologisk mangfold – i eller utenfor de naturlige metanutslippsstedene?» Som ekte forskere skal elevene drøfte resultatene sine i lys av hva de har lært om de ulike abiotiske og biotiske faktorer som hersker i og utenfor metan-utslippsstedene i Barentshavet.

Dette opplegget berører følgende kompetansemål i biologi 1:

  • utforske abiotiske og biotiske faktorar i eit økosystem, drøfte samanhengar som forklarer det biologiske mangfaldet

 

Er du interessert i et virtuelt tokt, ta kontakt i god tid sånn at vi kan tilpasse opplegget til dine behov.


Fagområde: Biologi, Geofag, Teknologi og forskningslære 2
Type aktivitet: Labøvelse, Demonstrasjon, Forelesning
Skolefag: Biologi 1, Geofag 1, Geofag 2, Naturfag VG1, Teknologi og forskningslære 1, Teknologi og forskningslære 2, Utdanningsvalg
Varighet: 1 - 2,5 timer
Tilgjengelighet: Etter avtale
Maks antall elever: 30
Målgruppe: Videregående, Ungdomstrinnet

Klikk her for å melde på din klasse!

Tilgjengelighet:

Etter avtale