Hvordan dele forskningsdata (Skype)

Skype-lenke til undervisningsrom: Join Skype Meeting

Det er mange gode grunner for å dele forskningsdata som ikke er underlagt etiske, juridiske eller sikkerhetsmessige begrensninger. Deling gjør det mulig for andre forskere å reprodusere forskningen vår, det kan føre til flere siteringer og legger til rette for nye samarbeid. I tillegg blir kravet om deling av åpne forskningsdata stadig mer utbredt blant vitenskapelige tidsskrifter, organisasjoner og finansiører. Fra 1. september 2017 gjelder dette kravet også ved UiT Norges arktiske universitet, se Prinsipper og retningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved UiT.  

I dette kurset diskuterer vi fordelene ved å dele åpne forskningsdata og hvordan vi går frem for å velge et egnet arkiv. Vi vil også gi en kort innføring i oppbygning og bruk av UiT Open Research Data, som er UiTs institusjonelle arkiv for åpne forskningsdata. I tillegg vil vi kort snakke om deling av åpne metadata i de tilfellene selve datamaterialet har adgangsbegrensning.  

Kurset holdes av Helene N. Andreassen og Henning Hansen

For mer informasjon om håndtering av forskningsdata ved UiT, se Forskningsdataportalen UiT

 

Velkommen! 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 11. February 2020 kl. 13.15–14.00
Where: Skype for business
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students
Kontakt: Helene N. Andreassen
Phone: 77645735

Registration
Deadline: 10.02.2020
Deadline has been reached. Sorry