19. møte om norsk språk (MONS 19)

 

19. møte om norsk språk (MONS 19) blir arrangert ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø 24.–26. november 2021 i samarbeid mellom Institutt for språk og kultur (ISK) og Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP).

MONS er den største konferansen for utforskning av norske språk og det viktigste forumet for utveksling av resultat, ideer og synspunkt knytta til forskning på norske språk uavhengig av særdisiplin og teoretisk retning. Konferansen har blitt holdt annenhvert år siden 1985 og vender seg til forskere og masterstudenter.

Konferansen begynner onsdag ettermiddag 24. november og slutter med lunsj fredag 26. november.

 

Plenarforedrag

Det blir holdt fire inviterte plenarforedrag på konferansen:

Pavel Iosad, University of Edinburgh: Livssyklusmodellen for fonologiske mønster i norsk og nordisk

Cecilie Hamnes Carlsen, HVL Campus Bergen: Språkprøver for innvandrere – språksyn, bruk og konsekvenser

Stian Hårstad, NTNU: Å tale til øyet – skriftmediert muntlighet før og etter den digitale revolusjonen

Merete Anderssen, UiT Norges arktiske universitet: Argumentplassering på norsk

Sammendrag for plenarforedragene finner du på denne sida.

 

Dugnadsgrupper

Det blir arrangert fem dugnadsgrupper:

  1. Språk og makt. Ansvarlige: Irmelin Kjelaas & Rikke van Ommeren (NTNU)

  2. Fleirlektale sinn. Ansvarlige: Øystein A. Vangsnes (UiT & HVL) & Terje Lohndal (NTNU & UiT)

  3. Språklige og semiotiske landskap. Ansvarlige: Anja Pesch (INN), Ragni Vik Johnsen (UiT) & Gro-Renée Rambø (UiA)

  4. Målføresynopsisen i ny drakt: Bruksdøme og framtidsvisjonar. Ansvarlige: Gyri Smørdal Losnegaard, Randi Neteland, Peder Gammeltoft & Oddrun Grønvik (UiB)

  5. Bruk av forced alignment i nordisk språkforskning. Ansvarlige: Björn Lundquist (UiT), Sverre Stausland Johnsen (UiO) & Nathan Young (SU & UiO)

Nærmere presentasjon av dugnadsgruppene finner du på denne sida.

 

Innsending av sammendrag

Det er nå åpna for innsending av sammendrag til både dugnadsgruppene og hovedprogrammet. Fristen er den samme: 15. august. Sammendrag danner utgangspunkt for et innlegg på 20 minutter (i tillegg kommer 5 minutter til spørsmål og svar).

Dugnadsgruppene organiserer selv innsending av sammendrag. Se nærmere informasjon på denne sida.

Innsending av sammendrag til hovedprogrammet skjer via EasyChair; se lenke nedenfor. Sammendrag skal leveres som PDF-filer. Formatet er vanlig A4 med 25 mm marger, 12 punkt skrift og enkel linjeavstand. Sammendraget skal være maks 500 ord, ekskludert referanser og ev. eksempler og figurer.

Sammendragene til hovedprogrammet blir vurdert anonymt, så vennligst ikke inkluder navn og institusjonstilhørighet i sammendraget.

Vi ber dere inkludere 1–3 nøkkelord i påmeldingsskjemaet for å hjelpe oss med å sette opp innleggene tematisk i programmet.

Her er lenke til EasyChair:

https://easychair.org/conferences/?conf=mons19

Spørsmål om innsending av sammendrag kan sendes til Jade Sandstedt: jade.j.sandstedt@uit.no.

 

Minikurs om handtering av språklige data

Det blir arrangert et minikurs om beste praksis for handtering av språklige data i regi av partnere i prosjektet CLARINO. Interesserte kan melde seg til kursansvarlige innen 15. august. Kontaktinformasjon og nærmere opplysninger ligger på programsida.

 

Påmeldings- og betalingsfrist

Frist for ordinær påmelding og betaling av konferanseavgift er 15. september; etterpå går prisen opp. Det blir satt opp en betalingsløsning på nett. Det må finregnes litt, men konferanseavgifta blir ca. kr 1000, med rabatt for studenter. Nærmere opplysninger kommer etter hvert under "Praktisk informasjon".

 

Viktige datoer

21. mai: Frist for å foreslå dugnadsgrupper

Medio juni: Dugnadsgruppene kunngjøres, og det åpnes for innsending av sammendrag.

15. august: Frist for å sende inn sammendrag til både dugnadsgrupper og ordinært program

Primo september: Tilbakemelding på sammendrag

15. september: Registrerings- og betalingsfrist

 

Blir det fysisk, hybrid eller digital konferanse?

Det vet vi ikke før over sommeren på grunn av den pågående pandemien. Vi håper selvsagt at alle skal kunne komme til Tromsø og delta fysisk på konferansen, men om situasjonen krever det, blir konferansen hybrid eller heldigital.

 

Spre gjerne informasjon til alle dere tror kan være interesserte i konferansen!
MONS 19 arrangeres med økonomisk støtte fra HSL-fakultetet og Institutt for språk og kultur.

 

 

 

 

 

 

Starts: 24. November 2021 at 13.00
Ends: 26. November 2021 at 15.00
Where: Tromsø
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests
Contact: Åse Mette Johansen
E-mail: ase.mette.johansen@uit.no
Add to calendar