Fakultetsstyremøte ved Det helsevitenskapelige fakultet 16. september 2021

Fakultetsstyret ved Helsefak har neste styremøte 16. september 2021.

Alle som ønsker har anledning til å melde seg på slik at de gis tilgang til å være tilstede på fakultetsstyremøter. Ved behandling av saker som er unntatt off. så lukkes møtet under behandling av disse sakene. Slike saker legges vanligvis til slutten av styremøtet.

Om du ønsker å være tilstede, så må du melde deg på. Lenke til fakultetsstyremøtet blir sendt ut dagen før møtet, til alle som er påmeldt. Møter på Teams avvikles noe fortere enn fysiske møter. De som ønsker å være tilstede anbefales derfor å følge møtet fra møtestart.

Har du innspill på saker som skal behandles - ta kontakt med din(e) representanter i fakultetsstyret. Oversikt over styremedlemmene finner du i møteportalen til UiT. Her finner du også sakspapirene til møtet.

When: 16. September 2021 at 09.00–13.00
Where: Teams
Location / Campus: Digital
Target group: Employees, Students
Contact: Åshild
Phone: 77 64 64 01
E-mail: ashild.strommesen@uit.no

Registration
Deadline: 15.09.2021
Deadline has been reached. Sorry
Add to calendar