Innovasjonsfrokost: Studententreprenørskap og STUD-ENT

32 millioner kroner er gått fra STUD-ENT ordningen til studentprosjekter! Den 18. november presenterer vi reisen til flere bedrifter opp mot og etter denne ordningen.

 

Dette er ordningen for norske universitet og høgskoler, og deres studenter på master, profesjons- eller ph.d nivå kan søke opptil 1 million for å realisere en forretningside. Målet med ordningen er å stimulere til studententreprenørskap, kommersialisere forskning og bidra til økt antall arbeidsplasser.

UiT har de senere årene fått fire studentprosjekter finansiert gjennom forskningsrådet Stud-ent ordning.  Den 18. november presenterer vi Norinnovas tjenester ovenfor studenter og hvordan reisen til å få finansiering og videre har vært.

UiTs fire tildelinger; Medsensio, Keenious, Pazzing og Akti.

Program
- Introduksjon
- Støttefunksjoner (Student IX - Vårin Vaskinn)
- Fra fulltidsstudent til prosjekt (Wai Genetics - Kåre Johan Teigen)
- Fra masteroppgave til bedrift med internasjonalt fotfeste (Keenious - Frode Opdahl)

Endring i programmet skyldes at STUD-ENT ordningen trolig overføres fra Forskningsrådet til Innovasjon Norge.

 

Nyhetsartikler:

Ett av suksesskriteriene er vitenskapelig ansattes engasjement i prosessen, og denne frokosten vil ha ansatte som primær målgruppe. Prosjektansvarlig er UiT, mens prosjekteier må være en student ved UiT.

 

LES MER: Studententreprenørskap (forskningsradet.no)

UiTs innovasjonsnettside

 

OBS: Denne frokosten er digital!

 

Denne frokosten vil bli tatt opp!

Meld deg på her: https://nettskjema.no/a/stud-ent-ordning

Join Zoom Meeting: https://uit.zoom.us/j/61088679731?pwd=dW1kWTlvcnl5cmhldjRkVzFWbXl4dz09

 

When: 18.11.21 at 09.00–10.00
Where: Zoom
Location / Campus: Digital
Target group: Employees, Students, Guests
Contact: Preben Lund
E-mail: innovasjon@uit.no
Add to calendar