Hvordan arkivere forskningsdata

Evita Lill Bergstad

Når du er ferdig med å behandle forskningsdataene dine, bør du laste opp disse til et forskningsdataarkiv. I mange tilfeller kan forskningsdataene arkiveres med åpen tilgang og dermed deles med andre.
Det er flere gode grunner til å arkivere forskningsdata. Arkivering sikrer at data er trygt bevart for fremtiden, og beskriver vi de arkiverte dataene våre godt gjør vi det mulig for andre forskere å reprodusere forskningen vår. Arkivering kan også føre til flere siteringer og legge til rette for nye samarbeid. I tillegg blir kravet om deling av åpne forskningsdata stadig mer utbredt blant vitenskapelige tidsskrifter, organisasjoner og finansiører. Fra 1. september 2017 gjelder dette kravet også ved UiT Norges arktiske universitet, se Prinsipper og retningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved UiT.
I dette webinaret diskuterer vi fordelene med å arkivere forskningsdata og hvordan vi går frem for å velge et egnet arkiv. I tillegg vil vi kort snakke om deling av åpne metadata i de tilfellene selve datamaterialet har adgangsbegrensning, f.eks. på grunn av etiske, juridiske, kommersielle eller sikkerhetsmessige faktorer.

Det vil være tid til spørsmål, kommentarer og diskusjon.
Du kan på forhånd melde inn spørsmål du har lyst å diskutere under webinaret, via Padlet: https://padlet.com/UIT2021/RDM
For mer informasjon om håndtering av forskningsdata ved UiT, se Forskningsdataportalen UiT.

Webinaret holdes av Helene N. Andreassen (UB) og Andreas Klein (UB).

Velkommen!

When: 14.02.23 at 10.15–11.00
Where: Zoom
Location / Campus: Digital
Target group: Employees, Students, Guests, Invited
Link: Klikk her
Contact: Helene N. Andreassen
Phone: 77645735
E-mail: helene.n.andreassen@uit.no
Join Zoom meeting
Sign me up!
Add to calendar