Digital konferanse 14. november 2024

Desentralisert og fleksibel grunnskolelærerutdanning. Hvor er vi og hvor går vi?

Erfaringer, suksesskriterier og dilemmaer
Illustrasjons-/bannerbilde for Desentralisert og fleksibel grunnskolelærerutdanning. Hvor er vi og hvor går vi?
Kjell-Petter Hetland

  
Sett av datoen 14. november 2024 til nasjonal delingskonferanse!

De siste årene har vi jobbet systematisk med å utvikle vår desentraliserte GLU 1-7-utdanning gjennom det HK-dir finansierte prosjektet «Studentaktiv læring i fleksible studier». Nå nærmer prosjektet seg slutten, og vi vil dele våre erfaringer på en nasjonal delingskonferanse. 

Konferansen vil være heldigital og fokuserer på arbeidet med å organisere lærerutdanningen mer fleksibelt, blant annet med tanke på rekrutteringsutfordringer.  

Målgruppe: Ansatte som er tilknyttet grunnskolelærerutdanning og barnehagelærerutdanning i Norge. Konferansen er også relevant for alle som er engasjert i desentralisert og fleksibel profesjonsutdanning

Mer informasjon kommer. 

Arrangør: Prosjektgruppa for Studentaktiv læring i fleksible studier ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP), UiT Norges arktiske universitet. 

When: 14.11.24 at 09.00–15.00
Where: Digitalt - lenke sendes på epost til påmeldte
Location / Campus: Digital, Tromsø, Alta, Harstad
Target group: Employees, Guests
Contact: Stig Misund
Phone: 784 50143
E-mail: stig.misund@uit.no
Add to calendar