Undervisningsworkshop: Utfordrende samhandling -utforskning av pedagogisk veileder og læringsressurs

Illustrasjons-/bannerbilde for Undervisningsworkshop: Utfordrende samhandling -utforskning av pedagogisk veileder og læringsressurs
Lightfield/ Mostphotos

Denne læringsressursen handler om å møte mennesker i vanskelige situasjoner. 

Det kan være vanskelige eller utfordrende behandlingssituasjoner eller mennesker som har det vanskelig i livet sitt. Gjennom denne ressursen jobber vi med og rundt to 360 gr videoer, med og uten bruk av VR-briller som viser utfordrende samhandling mellom en behandler og en pasient. Her legger grunnlag for å reflektere og gjøre dypdykk i tematikk som er koblet til profesjonell kommunikasjon, emosjonell kompetanse og hvordan tidligere traumatiske opplevelser kan påvirke samhandling med helsepersonell, evne til å motta behandling og helseutfall.

Formålet med TeraVRi læringsressurser er å styrke helsefagstudentenes terapeutiske kompetanse gjennom bruk av virtuell teknologi som video, 360 video og VR-teknologi. Gjennom fire nyskapte virtuelle læringsressurser kan studenter under trygge rammer tilegne seg kunnskap om og øve på utfordrende samhandlingssituasjoner. Pedagogisk veileder er også utviklet og kollegaer ved UiT inviteres nå til workshop for å lære å ta disse i bruk. Lær mer om Tera Vri prosjektet. 

Dette er nummer to i rekken av fire workshops. Du kan velge å delta på en eller flere av dem. Husk å melde deg på hver enkelt.

Målgruppe er faglærere ved UiT innen helsefag, lærerutdanningen, barnevern og sosialt arbeid.

Max 12 deltakere

Finn fram (lenke til kart)

Det vil bli servert lunsj. Ta kontakt med rita.jentoft@uit.no ved matpreferanser/allergi.

When: 27.05.24 at 12.15–15.45
Where: MH2 U7.310 VR-laben
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Invited
Contact: Rita Jentoft
Phone: +4777660696
E-mail: rita.jentoft@uit-no

Sign me up!
Add to calendar