Undervisningsworkshop: Relasjonsbygging -utforskning av pedagogisk veileder og læringsressurs

Illustrasjons-/bannerbilde for Undervisningsworkshop: Relasjonsbygging -utforskning av pedagogisk veileder og læringsressurs
Lightfield/Mostphotos

Denne læringsressursen har fokus på møter mellom pasient/bruker, pårørende og pasienter som fører til gode samarbeidsrelasjoner.

 

Det innebærer mulighet til å øve på å bruke seg selv som et viktig personlig, terapeutisk redskap i arbeid med pasienter/brukere.  Vi har derfor bestrebet å lage et digitalt miljø for å etterligne virkeligheten slik at studentene kan øve med VR-briller på situasjoner som oppstår i praksis. Avaterer er utformet som flere ulike fagpersoner, pasienter og pårørende. Studentene velger roller før de går inn i VR rom for å motta ulike "manuskript" som vi har valgt å omtale som scenario. Videre vil rollespill bli utspilt med hovedvekt på improvisasjon.

Formålet med TeraVRi læringsressurser er å styrke helsefagstudentenes terapeutiske kompetanse gjennom bruk av virtuell teknologi som video, 360 video og VR-teknologi. Gjennom fire nyskapte virtuelle læringsressurser kan studenter under trygge rammer tilegne seg kunnskap om og øve på utfordrende samhandlingssituasjoner. Pedagogisk veileder er også utviklet og kollegaer ved UiT inviteres nå til workshop for å lære å ta disse i bruk. Lær mer om Tera Vri prosjektet. 

Dette er nummer tre i rekken av fire workshop. Du kan velge å delta på en eller flere av dem. Husk å melde deg på hver enkelt.

Målgruppe er faglærere ved UiT innen helsefag, lærerutdanningen, barnevern og sosialt arbeid.

Max 12 deltakere

Finn fram (lenke til kart)

When: 28.05.24 at 09.15–11.45
Where: Rom kommer
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Invited
Contact: Rita Jentoft
Phone: +4777660696
E-mail: rita.jentoft@uit.no

Sign me up!
Add to calendar