Undervisningsworkshop: Barn som pårørende -utforskning av pedagogisk veileder og læringsressurs

Illustrasjons-/bannerbilde for Undervisningsworkshop: Barn som pårørende -utforskning av pedagogisk veileder og læringsressurs
Mostphotos (illustrasjonsfoto)

Vi vil se på hvordan læringsressursen kan gi helsefagstudenter nødvendig kunnskap, terapeutisk kompetanse og ferdigheter om barn som pårørende.

Helsepersonell har plikt til å kartlegge og sørge for at barna er ivaretatt når foreldrene er syke. Det er etisk utfordrende å skulle la studenter øve på ekte pasienter gjennom praksis, særlig når det er snakk om kompliserte livsutfordringer og sykdomsbilder hos pasienter som er foreldre. Å øve i simulerte og virtuelle situasjoner kan dermed være et godt alternativ. Ved å bruke vår læringsressurs kan helsefagstudentene observere hvordan man konkret kan komme i gang med slike samtaler, og hvordan man kan formulere seg. Studentene vil også bli utfordret til å øve på bl.a. formuleringer, kontaktetablering og alliansebygging i trygge omgivelser med og uten VR-briller.  

Formålet med TeraVRi læringsressurser er å styrke helsefagstudentenes terapeutiske kompetanse gjennom bruk av virtuell teknologi som video, 360 video og VR-teknologi. Gjennom fire nyskapte virtuelle læringsressurser kan studenter under trygge rammer tilegne seg kunnskap om og øve på utfordrende samhandlingssituasjoner. Pedagogisk veileder er også utviklet og kollegaer ved UiT inviteres nå til workshop for å lære å ta disse i bruk. Lær mer om Tera Vri prosjektet. 

Dette er den siste i rekken av fire workshop. Du kan velge å delta på en eller flere av dem. Husk å melde deg på hver enkelt.

Målgruppe er faglærere ved UiT innen helsefag, lærerutdanningen, barnevern og sosialt arbeid.

Max 12 deltakere

Finn fram (lenke til kart)

When: 28.05.24 at 12.15–15.45
Where: Rom kommer
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Invited
Contact: Rita jentoft
Phone: +4777660696
E-mail: rita.jentoft@uit.no

Sign me up!
Add to calendar