Praktisk informasjon

Her kommer etter hvert nærmere informasjon om reise, overnatting, konferanseavgift og andre praktiske forhold knytta til konferansen.