Praktisk informasjon

Her kommer etter hvert nærmere informasjon om påmelding, konferanseavgift, reise, overnatting og andre praktiske forhold knytta til konferansen.