Desentralisert og fleksibel grunnskolelærerutdanning. Hvor er vi og hvor går vi?

 

Endelig versjon av programmet vil være klart nærmere konferansedatoen. 

Oppdatert: 23.05.24

 

09:00 VELKOMMEN med prosjektleder Stig Misund og studieprogramleder GLU 1-7 Kari-Anne Sæther
  • Presentasjon av utviklingsprosjektet “Studentaktiv læring i fleksible utdanninger” 
  • Erfaringer og suksesskriterier 
  • Dilemmaer med desentralisert og fleksibel grunnskolelærerutdanning
10:00 Pause
10:15 Erfaringsutveksling og refleksjon – ulike institusjoner presenterer sine erfaringer, sukesskriterier og dilemmaer
11:30  Lunsj
12:30 Å kombinere det fysiske og det digitale i en desentralisert og fleksibel utdanning. En kunnskapsoppsummering.  Førsteamanuensis Øystein Lund, RESULT
 
Å være student i en desentralisert og fleksibel utdanning. Innlegg fra følgeforskning og studenter
13:15 Pause
13:30 Parallellsesjoner: Å være faglærer i en desentralisert og fleksibel utdanning
  • Matematikk
  • Naturfag og praktiske fag
  • Norsk og språkfag
  • PEL og samfunnsfag

Innlegg fra UiT og andre institusjoner

Diskusjon

15:00  Avslutning