Bidrag fra undervisning og forskning 

Målet med konferansen er å dele og diskutere erfaringer fra desentralisert, fleksibel og nettstøttet undervisning i lærerutdanningene. 

Vi inviterer undervisere og forskere til å presentere erfaringer eller pågående forskning tilknyttet knyttet til å være faglærer i en desentralisert fleksibel utdanning. 

Stikkord: erfaringer, suksesskriterier og dilemmaer. 

Formatet er digitale presentasjoner på maks 10 minutter + 5 minutter til spørsmål. 

Det vil være fire parallellsesjoner etter fagtilhørighet: 

  • Matematikk
  • Naturfag og praktiske fag
  • Norsk og språkfag
  • PEL og samfunnsfag

Sammendraget skal være på inntil 250 ord (uten kildehenvisninger) og sendes inn her

Frist for å sende inn sammendrag er 1. oktober. De som blir valgt ut, blir kontaktet.