19. møte om norsk språk (MONS 19)

19. møte om norsk språk (MONS 19) skulle etter planen arrangeres ved UiT Norges arktiske universitet 24.–26. november 2021. Som følge av koronasituasjonen ble konferansen utsatt et år, til 23.–25. november 2022. Plenarforedragsholdere, dugnadsgrupper og hovedprogram er i hovedsak uendra for den utsatte konferansen i 2022. Denne nettsida oppdateres fortløpende med nærmere informasjon om høstens konferanse.

MONS er den største konferansen for utforskning av norske språk og det viktigste forumet for utveksling av resultat, ideer og synspunkt knytta til forskning på norske språk uavhengig av særdisiplin og teoretisk retning. Konferansen har blitt holdt annenhvert år siden 1985 og vender seg til forskere og masterstudenter.

Konferansen begynner onsdag ettermiddag 23. november og slutter med lunsj fredag 25. november.

 

Plenarforedrag

Det blir holdt fire inviterte plenarforedrag på konferansen:

Pavel Iosad, University of Edinburgh: Livssyklusmodellen for fonologiske mønster i norsk og nordisk

Cecilie Hamnes Carlsen, HVL Campus Bergen: Språkprøver for innvandrere – språksyn, bruk og konsekvenser

Stian Hårstad, NTNU: Å tale til øyet – skriftmediert muntlighet før og etter den digitale revolusjonen

Merete Anderssen, UiT Norges arktiske universitet: Argumentplassering på norsk

Sammendrag for plenarforedragene finner du på denne sida.

 

Dugnadsgrupper

Det blir arrangert to dugnadsgrupper:

  1. Språk og makt. Ansvarlige: Irmelin Kjelaas & Rikke van Ommeren (NTNU)

  2. Målføresynopsisen i ny drakt: Bruksdøme og framtidsvisjonar. Ansvarlige: Gyri Smørdal Losnegaard, Randi Neteland, Peder Gammeltoft & Oddrun Grønvik (UiB)

Nærmere presentasjon av dugnadsgruppene finner du på denne sida.

 

Innsending av sammendrag

Innsending av sammendrag til hovedprogrammet foregikk i 2021, og det åpnes derfor ikke for ny runde med innsending av sammendrag til den utsatte konferansen. Alle med plass i programmet i 2021 har plass i programmet på den utsatte konferansen.

 

Minikurs om handtering av språklige data

Det blir arrangert et minikurs om beste praksis for handtering av språklige data i regi av partnere i prosjektet CLARINO. Kontaktinformasjon og nærmere opplysninger ligger på programsida.

 

Påmelding og betaling

MONS 19 blir arrangert som en fysisk konferanse i Tromsø.

Påmeldingsfrist med betaling av konferanseavgift (og eventuelt påmelding til og betaling av konferansemiddag) er 20. oktober 2022.

Nærmere opplysninger finner du under Praktisk informasjon.

 

Viktige datoer høsten 2022

15. august: Alle innleggsholdere med plass i hovedprogrammet i 2021 må gi tilbakemelding via nettskjema om de skal være med på 2022-konferansen eller ikke. De det gjelder, mottar e-post med nærmere informasjon fra arrangementskomiteen og lenke til nettskjema onsdag 6. juli 2022. Dugnadsgruppeledere gir tilbakemelding for sine dugnadsgrupper innen samme frist per e-post (se informasjon per e-post tirsdag 5. juli 2022).

10. september: Frist for å melde inn eventuelle mindre endringer i titler og sammendrag for innlegg i hovedprogrammet til arrangementskomiteen ved Kristine Bentzen på e-post <kristine.bentzen@uit.no>. De som eventuelt har behov for å sende inn nytt sammendrag, f.eks. fordi innholdet i det antatte sammendraget i mellomtida allerede er publisert, kan også ta kontakt med oss på samme adresse innen denne datoen.

20. oktober: Registrerings- og betalingsfrist for alle deltakere. (Opprinnelig var fristen satt til 30. september, men den er nå utvida.)

MONS 19 arrangeres i samarbeid mellom nordisk- og norskmiljøene ved Institutt for språk og kultur og Institutt for lærerutdanning og pedagogikk. Konferansen er støtta økonomisk av disse to instituttene samt av HSL-fakultetet.
Starts: 23.11.22 at 12.30
Ends: 25.11.22 at 15.00
Where: Tromsø
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests
Contact: Åse Mette Johansen
E-mail: ase.mette.johansen@uit.no
Add to calendar