UTSATT: 19. møte om norsk språk (MONS 19)

OPPDATERING 9. NOVEMBER 2021

19. møte om norsk språk (MONS 19) skulle etter planen arrangeres ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø 24.–26. november 2021. Som følge av vedtaket om nye koronatiltak og -anbefalinger i Tromsø i dag, er vi pålagt å utsette konferansen et år, til 23.–25. november 2022. Alle påmeldte (foredragsholdere, dugnadsgruppearrangører og plenarforedragsholdere) har mottatt e-post med nærmere informasjon i dag, og nettsida her blir etter hvert også oppdatert med ny informasjon.

Vi beklager så mye til alle involverte!

Arrangementskomiteen

 

 

 

MONS er den største konferansen for utforskning av norske språk og det viktigste forumet for utveksling av resultat, ideer og synspunkt knytta til forskning på norske språk uavhengig av særdisiplin og teoretisk retning. Konferansen har blitt holdt annenhvert år siden 1985 og vender seg til forskere og masterstudenter.

Konferansen begynner onsdag ettermiddag 24. november og slutter med lunsj fredag 26. november.

 

Plenarforedrag

Det blir holdt fire inviterte plenarforedrag på konferansen:

Pavel Iosad, University of Edinburgh: Livssyklusmodellen for fonologiske mønster i norsk og nordisk

Cecilie Hamnes Carlsen, HVL Campus Bergen: Språkprøver for innvandrere – språksyn, bruk og konsekvenser

Stian Hårstad, NTNU: Å tale til øyet – skriftmediert muntlighet før og etter den digitale revolusjonen

Merete Anderssen, UiT Norges arktiske universitet: Argumentplassering på norsk

Sammendrag for plenarforedragene finner du på denne sida.

 

Dugnadsgrupper

Det blir arrangert fire dugnadsgrupper:

  1. Språk og makt. Ansvarlige: Irmelin Kjelaas & Rikke van Ommeren (NTNU)

  2. Språklige og semiotiske landskap. Ansvarlige: Anja Pesch (INN), Ragni Vik Johnsen (UiT) & Gro-Renée Rambø (UiA)

  3. Målføresynopsisen i ny drakt: Bruksdøme og framtidsvisjonar. Ansvarlige: Gyri Smørdal Losnegaard, Randi Neteland, Peder Gammeltoft & Oddrun Grønvik (UiB)

  4. Bruk av forced alignment i nordisk språkforskning. Ansvarlige: Björn Lundquist (UiT), Sverre Stausland Johnsen (UiO) & Nathan Young (SU & UiO)

Nærmere presentasjon av dugnadsgruppene finner du på denne sida.

 

Innsending av sammendrag

Fristen for innsending av sammendrag til både dugnadsgruppene og hovedprogrammet var 15. august. 

Innsending av sammendrag til hovedprogrammet via EasyChair er nå avslutta.

 

Minikurs om handtering av språklige data

Det blir arrangert et minikurs om beste praksis for handtering av språklige data i regi av partnere i prosjektet CLARINO. Interesserte kan melde seg til kursansvarlige innen 22. oktober. Kontaktinformasjon og nærmere opplysninger ligger på programsida.

 

Påmelding og betaling

Oppdatering fra arrangementskomiteen 20. september: MONS 19 blir arrangert som en fysisk konferanse med deltakerne på plass i Tromsø.

Påmeldingsfristen er fredag 22. oktober.

Lenke til påmeldings- og betalingsskjema ligger under Praktisk informasjon.

 

Viktige datoer

21. mai: Frist for å foreslå dugnadsgrupper

Medio juni: Dugnadsgruppene kunngjøres, og det åpnes for innsending av sammendrag.

15. august: Frist for å sende inn sammendrag til både dugnadsgrupper og ordinært program

Primo september: Tilbakemelding på sammendrag

22. oktober: Registrerings- og betalingsfrist

 
MONS 19 arrangeres med økonomisk støtte fra HSL-fakultetet og Institutt for språk og kultur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starts: 24. November 2021 at 13.00
Ends: 26. November 2021 at 15.00
Where: Tromsø
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests
Contact: Åse Mette Johansen
E-mail: ase.mette.johansen@uit.no
Add to calendar