Kollegaveiledning – hvorfor det?

Illustrasjons-/bannerbilde for Kollegaveiledning – hvorfor det?
Dean Drobot/ Mostphotos

Å jobbe med familier som er i krise kan føre til at hjelpere i ulike yrker utvikler både fysisk og psykisk utmattelse. Webinaret ser på hvordan systematisk kollegaveiledning kan være et tiltak for å forebygge utbrenthet i yrker med store følelsesmessige belastninger. 

Barn og unge som opplever sykdom, rus, migrasjon, vold, overgrep eller omsorgssvikt, skal få støtte og behandling av profesjonelle hjelpere. Å arbeide med familier i krise innebærer følelsesmessige krevende oppgaver og kan føre til at hjelpere i ulike yrker utvikler både fysisk og psykisk utmattelse. Risikoen for å utvikle utbrenthet er høyere i yrker med store følelsesmessige belastninger. Utbrenthet kan ha konsekvenser ikke bare for den enkelte yrkesutøver, men for kolleger og arbeidsmiljøet generelt. Et tiltak mot utbrenthet kan være å innføre systematisk kollegaveiledning. I tillegg til at veiledning vil kunne styrke den enkelte ansattes kompetanse, så viser forskning at veiledning kan forhindre eller redusere utbrenthet. Dette fordrer imidlertid at veiledningen er godt tilrettelagt og gjennomtenkt.

Webinaret passer for: Ansatte i barneverntjenester, men også relevant for ansatte i andre tjenester for barn og unge, som barnehage, skole, helsestasjon m.m.

Webinaret er gratis og foregår digitalt. 

Forelesere: Professor Camilla Lauritzen og universitetslektor Anne-Kari Johnsen. 

When: 01.03.24 at 10.00–11.00
Where: Digitalt
Location / Campus: Digital
Target group: Guests, Invited
Contact: Astrid Mellem Johnsen
Phone: +4777620939
E-mail: astrid.m.johnsen@uit.no

Meld meg på
Add to calendar