Penger å hentePeder Sather Center, UC Berkeley USA: stipend og forskningsstøtte 2022-23

Due date: 01.06.2022Masterstipend for arbeider med kjønnsperspektiv lyses ut ved SKK

Due date: 01.06.2022Scholarship for master students working on gender related topics

Due date: 01.06.2022Åse Hiorth Lervik awards for the best master thesis with a gender-related topic or gender theoretical perspective

Due date: 01.06.2022Åse Hiorth Lerviks priser til beste masteroppgave med kjønnsrelatert tema eller kjønnsteoretisk perspektiv

Due date: 01.06.2022Utlysning av familien Blix fond

Due date: 25.06.2022Utlysning av overgangsstipend for ph.d.-kandidater ved HSL-fakultetet

Due date: 01.09.2022AKER SCHOLARSHIP

Due date: 18.09.2022