Tilrettelegging for toppidrettsutøvere

UiT Norges arktiske universitet ønsker at toppidrettsutøvere skal ha mulighet til å ta høgre utdanning parallelt med sin satsning på toppidrett.


Dersom du er toppidrettsutøver så er sjansen stor for at du vil ha behov for et studieopplegg som er fleksibelt og tilpasset din idrettshverdag. UiT vil så langt det er mulig legge til rette for at du som ønsker å satse på idretten din, kan gjøre det samtidig som du tar utdanning hos oss. 

Et fleksibelt studieopplegg for toppidrettsutøvere vil for eksempel dreie seg om tilpassing av undervisning, praksis og eksamen.

UiTs satsning på tilrettelegging for toppidrettsutøvere er et resultat av en samarbeidsavtale mellom UiT og Norges idrettsforbund, Olympiatoppen, Troms idrettskrets og Finnmark idrettskrets.


Søknad om godkjenning som toppidrettsutøver

Bruk dette nettskjemaet når du søker om godkjenning som toppidrettsutøver ved UiT. Vi ber om at du gjør deg kjent med hvilke kriterier som gjelder før du søker om godkjenning.

Vi anbefaler deg å søke om godkjenning så tidlig som mulig i studieåret. Dette for at det skal være mulig for oss å lage et tilpassa studieopplegg for deg.

OBS: Vi gjør oppmerksom på at du må sende inn ny søknad for hvert studieår.

Dersom du får godkjenning som toppidrettsutøver, må du så raskt som mulig ta kontakt med din studiekonsulent, slik at dere sammen får utarbeida en plan for ditt studieopplegg.


En toppidrettsutøver defineres som:

A. En utøver som har idrett som hovedbeskjeftigelsen og som er etablert på et høyt nivå både treningsmessig og prestasjonsmessig.

B. Morgendagens utøver som driver kvalitetsutvikling gjennom en langsiktig progresjonsplan som normalt vil føre fram til nasjonalt og internasjonalt toppidrettsnivå. 


For mer informasjon om tilrettelegging for toppidrettsutøvere, ta kontakt med:
Grethe Karlsen, Avdeling for forskning, utdanning og formidling.


 

Page administrator: Grethe Karlsen
Last changed: 03.07.2020 11.01
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Relevante lenker:

Idrettshøgskolen