autumn 2022
BED-3043 Avansert finans - 10 stp

Type of course

Emnet er kun for programstudenter og kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet krever tilstedeværelse på campus der undervisningen foregår. Emnet passer ikke for studenter som ikke kan følge forelesninger, gruppearbeid og lignende.


Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SOK-3060 Videregående finans 1 stp

Course content

Internasjonal finans, derivater og kredittrisiko, aktiv forvaltning, effisiente markeder, adferdsfinans,  faktormodeller og hedgefond.

Objective of the course

Studenter som har bestått emnet skal ha oppnådd følgende læringsmål:

Kunnskaper:

  • Ha kunnskap om internasjonal finans, derivater og kredittrisiko, aktiv forvaltning, effisiente markeder, adferdsfinans,  faktormodeller og hedgefond.

Ferdigheter:

  • Kan forklare viktige begrep og utlede resultater innen internasjonal finans, derivater og kredittrisiko, aktiv forvaltning, effisiente markeder, adferdsfinans,  faktormodeller og hedgefond.
  • Kan anvende teoretisk kunnskap og idéer på nye områder

Generell kompetanse:

  • Kan utvikle uavhengig, egen kompetanse og kunnskap innenfor internasjonal finans, derivater og kredittrisiko, aktiv forvaltning, effisiente markeder, adferdsfinans, faktormodeller og hedgefond.
  • Studenten kan diskutere spørsmål og analysere konklusjoner om disse temaene.

Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Forelesninger, seminarer, oppgaveløsning og gruppearbeid.

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Skriftlig skoleeksamen 02.12.2022 09:00
4 Timer A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Arbeidskrav 1 Approved – not approved
Arbeidskrav 2 Approved – not approved
Arbeidskrav 3 Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Tre arbeidskrav må være gjennomført og bestått for å kunne gå opp til eksamen. Godkjent arbeidskrav er gyldig for fire etterfølgende semester inkludert det semesteret det ble avlagt.

Re-sit examination

Det arrangeres ikke  kontinuasjonseksamen i dette emnet.
  • Earlier years and semesters for this topic