autumn 2023
MUS-3306 Bi-instrument - 15 stp

Type of course

Kan ikke tas som enkeltemne.

Course content

Emnet kan tas med de fleste instrumenter i klassisk og rytmisk sjanger. Arbeid med utøvende ferdigheter på instrument med repertoar valgt i samarbeid mellom student og faglærer.

Objective of the course

Kunnskaper:

  • Har kunnskap om instrumentets oppbygging og virkemåte.
  • Kan vise til musikalsk stilforståelse knyttet til valgt instrument og sjanger

Ferdigheter

  • Viser stor selvstendighet i arbeid med nytt repertoar
  • Kan kommunisere skriftlig og muntlig med fagfeltet og publikum
  • Utøvende ferdigheter på instrument med repertoar som viser en viss bredde i sjanger og stilart.

Generell kompetanse:

  • Være en utøver som kan realisere kunstneriske intensjoner på sitt instrument.

Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Det gis undervisning og veiledning individuelt og i gruppe, og det forventes stor grad av selvstendig arbeid. Der det er mulig, kan studenten delta i klasse, felles prosjekter og ensembler. Repetisjon gis etter søknad, men studenten bør søke samarbeid med andre studenter om repetisjonsoppgaver.

Examination

Examination: Duration: Grade scale:
Praktisk eksamen 15 Minutter Pass – fail

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Konsertframføring Approved – not approved
Repertoarliste Approved – not approved
Eksamensprogram Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

  • Offentlig deltakelse i minimum én konsertframføringer med et samlet repertoar på minimum 15 minutter med tilhørende skriftlig programkommentar
  • Innlevering av repertoarliste med samlet spilletid på 25 minutter
  • Innlevering av eksamensprogram med egne skriftlige programkommentarer

More info about the practical exam

Utøvende eksamen individuelt eller i ensemble. 15 minutter.

Re-sit examination

Kontinuasjon i neste semester med bearbeidet eller nytt repertoar.
  • Earlier years and semesters for this topic