autumn 2024
AUT-2605 Databaser - 5 stp

Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne

Admission requirements

Generell studiekompetanse

Søknadskode: 9199


Course content

Innføring i konstruksjon og bruk av databaser; fra idé via kravspesifikasjon, konstruksjon og dokumentasjon til realisering. Datamodellering og relasjonsdatabaser. Structured Query Language (SQL). Implementering og drift av databasesystemer. Bruk av databaseutviklingsverktøy.

Objective of the course

Kunnskaper og forståelse:

 • Forstår sentrale begreper og konsepter innen databaser og datamodellering.
 • Forstår relasjonsdatabaser og normalisering av disse,
 • Forstår og kan tolke ER-diagram på 3. normalform og vet hvordan dette oversettes til en relasjonsmodell.
 • Kan gjøre rede for hvordan man oppretter en database og vedlikeholder denne i et valgt databaseverktøy.
 • Har kjennskap til gjeldende teknologier for klient- og tjenerprogrammering av webapplikasjoner.

Ferdigheter:

 • Kan anvende sentrale begrep og konsept innen databaser og datamodellering
 • Kan designe og dokumentere enkle relasjonsdatabaser ved bruk av ER-diagram og opprette en database på bakgrunn av dette.
 • Kan anvende et databaseverktøy (DBMS).
 • Kan anvende SQL til implementering av databaser og til spørringer
 • Kan bruke en database gjennom operasjoner for innsetting, sletting, endring og spørringer mot denne og demonstrere bruken og forklare konstruksjon utfra et ER-diagram.
 • Kan abstrahere en problembeskrivelse og omsette denne til en database med emnets valgte teknologi i tråd med god praksis.
 • Kan lage en moderne webapplikasjon som kan presentere informasjon fra en database og som tilbyr funksjonalitet for vedlikehold av denne.

Kompetanse

 • Kan designe og implementere mindre databaseapplikasjoner for lagring og uttrekk av loggdata og for handtering av historiske alarmer og hendelser samt operatører og innloggingsdata.

Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Nettundervisning. Forelesninger, obligatoriske oppgaver

Schedule

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Skriftlig skoleeksamen 06.12.2024 09:00
3 Timer A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Øvingsoppgaver Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

3 av 3 øvinger skal være godkjent

Re-sit examination

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen
 • Earlier years and semesters for this topic