Videreutdanning illustrasjonsbilde







Samlingsbaserte Utdanninger



Aldring og geriatrisk helsearbeid (deltid, samlingsbasert) - master
120 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsfrist: 01.03.2025

Samlingsbasert
( Tromsø / All )

Helse og oppvekst

Deltid

Studiet har opptak hvert tredje år

Fagdidaktikk for lærere - master
120 studiepoeng fordelt over 4 år
Søknadsfrist: 15.04.2024

Samlingsbasert
( All / Tromsø / Alta )

Utdanning og pedagogikk

Deltid
Ferdigstilling av påbegynt lærerutdanning 1.-7. trinn
240 studiepoeng fordelt over ½, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 eller 4 år
Søknadsfrist: 15.04.2024

Samlingsbasert
( Tromsø / Alta / All )

Utdanning og pedagogikk
 
Heltid eller Deltid

Kvalifiseringsordning for deg som har en delvis fullført allmennlærerutdanning eller praktisk-estetisk lærerutdanning.

Ferdigstilling av påbegynt lærerutdanning 5.-10. trinn
240 studiepoeng fordelt over ½, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 eller 4 år
Søknadsfrist: 15.04.2024

Samlingsbasert
( Tromsø / Alta / All )

Utdanning og pedagogikk
 
Heltid eller Deltid

Kvalifiseringsordning for deg som har en delvis fullført allmennlærerutdanning eller praktisk-estetisk lærerutdanning.

Fysioterapi - master
120 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsfrist: 01.03.2025

Samlingsbasert
( Tromsø / All )

Helse og oppvekst

Deltid

Studiet har opptak hvert tredje år

Helsefaglig utviklingsarbeid - master
120 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsperiode: 06.01.2025–15.04.2025

Samlingsbasert
( Tromsø / All )

Helse og oppvekst

Deltid

Studiet har opptak hvert tredje år

Helsesykepleie - master
120 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsperiode: 06.01.2025–01.03.2025

Samlingsbasert
( Tromsø / Alta / Harstad / All )

Helse og oppvekst

Deltid

Studiet har opptak hvert tredje år

Kvensk og finsk - master
120 studiepoeng fordelt over 2 eller 3 år
Søknadsfrist: 15.04.2024

Samlingsbasert
( All / Tromsø )

Kultur og samfunn
 
Heltid eller Deltid
Ledelse - erfaringsbasert master
90 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsfrist: 01.03.2024

Samlingsbasert
( Harstad / All )

Økonomi og ledelse

Deltid
Luftfartsvitenskap - master
120 studiepoeng fordelt over 2 eller 3 år
Søknadsperiode: 01.02.2024–15.04.2024

Samlingsbasert
( Tromsø / All )

Økonomi og ledelse

Deltid
Ocean Leadership - Executive master
90 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsfrist: 01.03.2024

Samlingsbasert
( Tromsø / All )

Økonomi og ledelse

Deltid
Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master
90 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsperiode: 01.02.2025–01.03.2025

Samlingsbasert
( Tromsø / Kirkenes / Narvik / All )

Økonomi og ledelse

Deltid

Neste opptak i 2025

Nettbasert undervisning med noen flercampussamlinger i Tromsø, Kirkenes og Narvik.

Praktisk prosjektledelse - årsstudium
60 studiepoeng fordelt over 2 år
Søknadsfrist: 15.04.2024

Samlingsbasert
( Harstad / All )

Økonomi og ledelse

Deltid
Praktisk-pedagogisk utdanning for trinn 8-13 (deltid) - årsstudium
60 studiepoeng fordelt over 2 år
Søknadsfrist: 15.04.2024

Samlingsbasert
( Tromsø / All )

Utdanning og pedagogikk

Deltid

Utdanningen tilbys dessverre ikke i 2023 og det tas forbehold om endringer i informasjon som fremgår videre på denne siden frem til ny utlysning i 2024.

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere (deltid) - årsstudium
60 studiepoeng fordelt over 2 år
Søknadsperiode: 01.02.2024–15.04.2024

Samlingsbasert
( All / Tromsø / Alta )

Utdanning og pedagogikk

Deltid
Psykisk helsearbeid - master
120 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsperiode: 06.01.2025–01.03.2025

Samlingsbasert
( All / Tromsø )

Helse og oppvekst

Deltid

Studiet har opptak hvert tredje år

REI-1106:
Kommunikasjon og storytelling
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 01.11.2023–12.03.2024

Samlingsbasert
( Kirkenes / All )
 
Kultur og samfunn / Økonomi og ledelse

Deltid

Studiested Kirkenes

Regnskap og revisjon (deltid, samlings- og nettbasert) - master
120 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsperiode: 01.02.2024–15.04.2024

Samlingsbasert
( Harstad / All )

Økonomi og ledelse

Deltid

Et fleksibelt studieprogram som er samlings- og nettbasert på deltid for de som ønsker å kombinere jobb og studier. Det vil være en obligatorisk samling pr semester i Harstad. Reise i forbindelse med skoleeksamen vil også være påkrevd i noen emner.

Reiselivsledelse - erfaringsbasert master
90 studiepoeng fordelt over 2.5 år
Søknadsfrist: 01.11.2024

Samlingsbasert
( Alta / Tromsø / All )

Økonomi og ledelse

Deltid
SPL-6000:
Stedsutvikling
30 studiepoeng fordelt over 1 år
Søknadsfrist: 01.03.2024

Samlingsbasert
( Finnsnes / All / Other )

Kultur og samfunn

Deltid
Strategisk ledelse og økonomi - erfaringsbasert master
90 studiepoeng fordelt over 2.5 år
Søknadsfrist: 01.03.2024

Samlingsbasert
( Tromsø / All )

Økonomi og ledelse

Deltid

Nettbasert undervisning med noen fysiske samlinger i Tromsø.

Sykepleie (deltid) - bachelor
180 studiepoeng fordelt over 4 år
Søknadsfrist: 16.10.2024

Samlingsbasert
( Kautokeino / All / Other )

Helse og oppvekst

Deltid
Sykepleie (deltid, samlingsbasert) - bachelor
180 studiepoeng fordelt over 4 år
Søknadsperiode: 01.09.2023–16.10.2024

Samlingsbasert
( Tromsø / Bardufoss / Finnsnes / Storslett / Alta / Kirkenes / Harstad / All )

Helse og oppvekst

Deltid

Neste opptak for sykepleiestudiet deltid er ved studiested Alta og Harstad. Oppstart januar 2024

Velferdsendring - erfaringsbasert master
120 studiepoeng fordelt over 4 år
Søknadsfrist: 01.03.2025

Samlingsbasert
( Harstad / All )

Helse og oppvekst

Deltid
Vernepleie (deltid, samlingsbasert) - bachelor
180 studiepoeng fordelt over 3 eller 4 år
Søknadsfrist: 16.10.2024

Samlingsbasert
( All / Tromsø / Harstad )

Helse og oppvekst
 
Heltid eller Deltid

Studiet gjennomføres enten som et treårig heltidsstudium med ordinære undervisningsorganisering eller som et samlingsbasert deltidsstudium over fire år.

Videreutdanning for lærere, barnehagelærere og utdanningsledere
30 studiepoeng fordelt over 1 eller 1.5 år
Søknadsperiode: 01.02.2023–01.03.2024

Samlingsbasert
( Tromsø / Alta / Harstad / Finnsnes / All )

Utdanning og pedagogikk

Deltid

Se mer informasjon her om videreutdanningstilbudet for lærere, barnehagelærere og utdanningsledere.

Videreutdanning i krisehåndtering og traumebehandling
30 studiepoeng fordelt over 1 år
Søknadsfrist: 15.04.2024

Samlingsbasert
( Tromsø / All )

Helse og oppvekst

Deltid
Videreutdanning i rus og psykisk helse
30 studiepoeng fordelt over 1 år
Søknadsfrist: 15.04.2024

Samlingsbasert
( Narvik / All )

Helse og oppvekst

Deltid
Videreutdanning om vold i nære relasjoner
30 studiepoeng fordelt over 1 år
Søknadsfrist: 15.04.2024

Samlingsbasert
( Tromsø / All )

Helse og oppvekst

Deltid
Videreutdanningsemner i spesialpedagogikk
80 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 11.08.2024

Samlingsbasert
( Harstad / All )
 
Helse og oppvekst / Utdanning og pedagogikk

Deltid

Videreutdanningsemner á 10 stp. To emner utlyses hvert semester.
H23: PED-6109 Multifunksjonshemming, PED-6106 Systematisk begrepsundervisning 1

Økonomi og administrasjon, siviløkonom (deltid, samlings- og nettbasert) - master
120 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsperiode: 01.02.2024–15.04.2024

Samlingsbasert
( All / Alta / Harstad )

Økonomi og ledelse

Deltid

Et fleksibelt studieprogram som er samlings- og nettbasert på deltid for de som ønsker å kombinere jobb og studier. Det vil være én obligatorisk samling pr semester i Harstad (høstsemester) og Alta (vårsemester). Reise i forbindelse med skoleeksamen vil også være påkrevd i noen emner.