Videreutdanning illustrasjonsbildeSamlingsbaserte UtdanningerAldring og geriatrisk helsearbeid (deltid, samlingsbasert) - master
120 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsfrist: 01.03.2025

Samlingsbasert
( Tromsø / All )

Helse og oppvekst

Deltid

Studiet har opptak hvert tredje år.
Neste opptak er i 2025.

DRA-6001:
Muntlig fortelling - nordnorske og samiske fortellertradisjoner
15 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 10.10.2024–10.12.2024

Samlingsbasert
( Tromsø / All )

Kultur og samfunn

Deltid

Emnet går vår 2025 - fordelt på fire samlinger

DRA-6003:
Revyens kreative prosesser
15 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 08.04.2024–01.08.2024

Samlingsbasert
( Tromsø / All )

Kultur og samfunn

Deltid
DRA-6005:
Skuespillerens kreative prosesser
30 studiepoeng fordelt over 1 år
Søknadsperiode: 06.05.2024–01.08.2024

Samlingsbasert
( Tromsø / All )

Kultur og samfunn

Deltid
Fysioterapi - master
120 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsfrist: 01.03.2025

Samlingsbasert
( All / Tromsø )

Helse og oppvekst

Deltid

Studiet har opptak hvert tredje år

HEL-6321:
Profesjonelle barnesamtaler
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 01.06.2024

Samlingsbasert
( Tromsø / All )
 
Helse og oppvekst / Utdanning og pedagogikk

Deltid
HEL-6322:
Kognitiv atferdsterapi for barn og unge i kommunehelsetjenesten trinn 2
30 studiepoeng fordelt over 1 år
Søknadsfrist: 01.06.2024

Samlingsbasert
( Bodø / Tromsø / All / Other )

Helse og oppvekst

Deltid
HEL-6324:
Ungdom og psykisk helse 13 - 18 år
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 01.06.2024

Samlingsbasert
( Finnsnes / All / Other )

Helse og oppvekst

Deltid
HEL-6325:
Praksisveilederutdanning for barnevernet
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 01.06.2024

Samlingsbasert
( Finnsnes / All / Other )

Helse og oppvekst

Deltid
Helsefaglig utviklingsarbeid - master
120 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsperiode: 06.01.2025–20.04.2025

Samlingsbasert
( Tromsø / All )

Helse og oppvekst

Deltid

Studiet har opptak hvert tredje år

Helsesykepleie - master
120 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsperiode: 06.01.2025–01.03.2025

Samlingsbasert
( Tromsø / Alta / Harstad / All )

Helse og oppvekst

Deltid

Studiet har opptak hvert tredje år

KJE-6056:
Innføring i miljøkjemi
5 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 01.06.2024

Samlingsbasert
( Tromsø / Alta / Online / All / Other )

Ingeniør og realfag

Deltid

Undervisning i emnet består av 1-2 obligatoriske fysiske samlinger (totalt 2 dager) i tillegg til nettbasert undervisning/veiledning (2 timer i uka). Samlingene består i hovedsak av ekskursjoner og er obligatoriske å delta på. Høsten 2024 planlegges samlingene to ulike steder, nemlig Tromsø og Vest-Finnmark. Det legges til rette for eventuelle deltagerne fra utenfor Troms og Finnmark slik at oppmøte begrenses til én samling over to dager.

MUS-6002:
Instrument 2 - EVU
30 studiepoeng fordelt over 1 år
Søknadsperiode: 18.03.2024–01.08.2024

Samlingsbasert
( Tromsø / All )

Kultur og samfunn

Deltid
MUS-6003:
Veiledningspedagogikk for kunstfagslærere
15 studiepoeng fordelt over 1 år
Søknadsperiode: 02.05.2024–01.08.2024

Samlingsbasert
( Tromsø / All )
 
Kultur og samfunn / Utdanning og pedagogikk

Deltid

Studiet er samlingsbasert med fire fysiske samlinger á to dager over to semestre.

NOR-0035:
Norsk for internasjonale studenter - trinn 3, skriftlig
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsfrist: 01.06.2024

Samlingsbasert
( Tromsø / Online / All / Other )

Kultur og samfunn

Deltid
Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master
90 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsperiode: 01.02.2025–01.03.2025

Samlingsbasert
( Tromsø / Kirkenes / Narvik / All )

Økonomi og ledelse

Deltid

Neste opptak i 2025

Nettbasert undervisning med noen flercampussamlinger i Tromsø, Kirkenes og Narvik.

Psykisk helsearbeid - master
120 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsperiode: 06.01.2025–01.03.2025

Samlingsbasert
( Tromsø / All )

Helse og oppvekst

Deltid

Studiet har opptak hvert tredje år.
Neste opptak er i 2025.

REI-1007:
Bærekraftige Eventer & Festivaler
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 22.07.2024–09.08.2024

Samlingsbasert
( Kirkenes / All )
 
Kultur og samfunn / Økonomi og ledelse

Deltid
REI-1104:
Innovasjon og opplevelsesproduksjon
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Samlingsbasert
( Kirkenes / All )
 
Kultur og samfunn / Økonomi og ledelse

Deltid
Reiselivsledelse - erfaringsbasert master
90 studiepoeng fordelt over 2.5 år
Søknadsfrist: 01.11.2024

Samlingsbasert
( Alta / Tromsø / All )

Økonomi og ledelse

Deltid
STV-3035:
Utviklings- og endringsstrategier i offentlig sektor
15 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Samlingsbasert
( Tromsø / All )

Økonomi og ledelse

Deltid

Samlingsbasert
( Tromsø / All )

Helse og oppvekst

Deltid
Samisk sykepleie (deltid) - bachelor
180 studiepoeng fordelt over 4 år
Søknadsperiode: 01.09.2024–16.10.2024

Samlingsbasert
( All / Other / Kautokeino )

Helse og oppvekst

Deltid
Sykepleie (deltid, samlingsbasert) - bachelor
180 studiepoeng fordelt over 4 år
Søknadsperiode: 01.09.2023–16.10.2024

Samlingsbasert
( Tromsø / Bardufoss / Finnsnes / Storslett / Alta / Kirkenes / Harstad / All )

Helse og oppvekst

Deltid

Neste opptak for sykepleiestudiet deltid er ved studiested Alta og Harstad. Oppstart januar 2024

Velferdsendring - erfaringsbasert master
120 studiepoeng fordelt over 4 år
Søknadsfrist: 01.03.2025

Samlingsbasert
( Harstad / All )

Helse og oppvekst

Deltid
Vernepleie (deltid, samlingsbasert) - bachelor
180 studiepoeng fordelt over 3 eller 4 år
Søknadsperiode: 01.09.2024–16.10.2024

Samlingsbasert
( Tromsø / Harstad / All )

Helse og oppvekst
 
Heltid eller Deltid

Studiet gjennomføres enten som et treårig heltidsstudium med ordinære undervisningsorganisering eller som et samlingsbasert deltidsstudium over fire år.

Videreutdanningsemner i spesialpedagogikk
80 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Samlingsbasert
( Harstad / All )
 
Helse og oppvekst / Utdanning og pedagogikk

Deltid

Videreutdanningsemner á 10 stp. Høsten 2024 tilbys følgende emne:
PED-6112 Kultursensitivitet i et spesialpedagogisk perspektiv