Videreutdanning illustrasjonsbildeNett- og samlingsbaserte UtdanningerBygg, ingeniør - bachelor (nettbasert)
180 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsfrist: 15.04.2024

Samlingsbasert
( All / Narvik )

Ingeniør og realfag

Heltid

Nettbasert undervisning med noen obligatoriske ukesamlinger i Narvik for å utføre lab-øvelser, ekskursjoner og feltarbeid.

Datateknikk, ingeniør - bachelor (nettbasert)
180 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsfrist: 15.04.2024

Nettbasert

Ingeniør og realfag

Heltid
Maskin, ingeniør - bachelor (nettbasert)
180 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsfrist: 15.04.2024

Samlingsbasert
( All / Narvik / Online )

Ingeniør og realfag

Heltid

Nettbasert undervisning med noen obligatoriske ukesamlinger i Narvik for å gjennomføre laboratorieøvelser.

Prosessteknologi, ingeniør - bachelor (nettbasert)
180 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsfrist: 15.04.2024

Samlingsbasert
( Online / All / Other )

Ingeniør og realfag

Heltid

Nettbasert undervisning med noen obligatoriske ukesamlinger i Narvik for å gjennomføre laboratorieøvelser.

Samfunnsplanlegging - nettbasert førstesemesterstudium
30 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2024

Nettbasert
 
Ingeniør og realfag / Kultur og samfunn

Heltid
Satellitteknologi, ingeniør - bachelor (nettbasert)
180 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsfrist: 15.04.2024

Samlingsbasert
( All / Narvik )

Ingeniør og realfag

Heltid

Nettbasert undervisning med noen obligatoriske ukesamlinger i Narvik for å gjennomføre laboratorieøvelser.

Sikkerhet og beredskap - bachelor
180 studiepoeng fordelt over 3 eller 4 år
Søknadsperiode: 01.02.2024–15.04.2024

Samlingsbasert
( Kirkenes / Online / All )
  
Ingeniør og realfag / Kultur og samfunn / Økonomi og ledelse

Heltid