Videreutdanning illustrasjonsbildeNett- og samlingsbaserte UtdanningerBED-1004NETT:
Markedsføring
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Organisasjon og ledelse

Deltid
BED-1007NETT:
Matematikk for økonomer
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Organisasjon og ledelse

Deltid
BED-1013NETT:
Bedriftsøkonomisk analyse
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Organisasjon og ledelse

Deltid
BED-2010NETT:
Forretningsjus og arbeidsrett
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Organisasjon og ledelse

Deltid
BED-2011NETT:
Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 27.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Organisasjon og ledelse

Deltid
BED-2020NETT:
Investering og finansiering
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Organisasjon og ledelse

Deltid
BED-2022NETT:
Årsregnskap og god regnskapsskikk
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Organisasjon og ledelse

Deltid
BED-2025NETT:
Avgiftsrett
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Organisasjon og ledelse

Deltid
BED-2029NETT:
Organisasjonsteori og ledelse
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Organisasjon og ledelse

Deltid
BED-2061NETT:
Rekruttering og arbeidsrett
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Organisasjon og ledelse

Deltid
BED-2150NETT:
Strategisk økonomistyring
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2023

Nettbasert

Organisasjon og ledelse

Deltid
Reiselivsledelse - erfaringsbasert master
90 studiepoeng fordelt over 2.5 år
Søknadsfrist: 01.11.2023

Samlingsbasert
( Alta / Tromsø / All )

Organisasjon og ledelse

Deltid
Statsvitenskap - nettbasert førstesemesterstudium
30 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2023

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Organisasjon og ledelse

Heltid