Videreutdanning illustrasjonsbildeNett- og samlingsbaserte UtdanningerBedriftsøkonomi (nettbasert) - årsstudium
60 studiepoeng fordelt over 1 år
Søknadsfrist: 15.04.2024

Nettbasert

Økonomi og ledelse
 
Heltid eller Deltid

En kan bruke opptil to år på årsstudiet. Dette kan avtales med studierådgiver og studieretten vil kunne bli utvidet. En velger selv hvilke emner som en vil ta i år en eller to. Dette valget gjøres gjennom eksamensmeldingene i studentweben.

Contemporary Issues in Risk and Crisis Management - master
120 studiepoeng fordelt over 2, 3 eller 4 år
Søknadsperiode: 01.02.2024–15.04.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Økonomi og ledelse
 
Heltid eller Deltid
Governance and Entrepreneurship in Northern and Indigenous Areas - master
120 studiepoeng fordelt over 2 eller 4 år
Søknadsfrist: 15.03.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Økonomi og ledelse
 
Heltid eller Deltid
Internasjonal beredskap (samlingsbasert) - bachelor
180 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsperiode: 01.02.2024–15.04.2024

Samlingsbasert
( All / Harstad / Fjelldal )
 
Kultur og samfunn / Økonomi og ledelse

Heltid
Ledelse (nettbasert) - årsstudium
60 studiepoeng fordelt over 1 år
Søknadsfrist: 15.04.2024

Nettbasert

Økonomi og ledelse

Heltid

En kan bruke opptil to år på årsstudiet. Dette kan avtales med studierådgiver og studieretten vil kunne bli utvidet. En velger selv hvilke emner som en vil ta i år en eller to. Dette valget gjøres gjennom eksamensmeldingene i studentweben.

Luftfartsvitenskap - master
120 studiepoeng fordelt over 2 eller 3 år
Søknadsperiode: 01.02.2024–15.04.2024

Samlingsbasert
( Tromsø / All )

Økonomi og ledelse

Deltid
Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master
90 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsperiode: 01.02.2025–01.03.2025

Samlingsbasert
( Tromsø / Kirkenes / Narvik / All )

Økonomi og ledelse

Deltid

Neste opptak i 2025

Nettbasert undervisning med noen flercampussamlinger i Tromsø, Kirkenes og Narvik.

Praktisk prosjektledelse - årsstudium
60 studiepoeng fordelt over 2 år
Søknadsfrist: 15.04.2024

Samlingsbasert
( Harstad / All )

Økonomi og ledelse

Deltid
REI-1106:
Kommunikasjon og storytelling
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 01.11.2023–12.03.2024

Samlingsbasert
( Kirkenes / All )
 
Kultur og samfunn / Økonomi og ledelse

Deltid

Studiested Kirkenes

Regnskap og revisjon (deltid, samlings- og nettbasert) - master
120 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsperiode: 01.02.2024–15.04.2024

Samlingsbasert
( Harstad / All )

Økonomi og ledelse

Deltid

Et fleksibelt studieprogram som er samlings- og nettbasert på deltid for de som ønsker å kombinere jobb og studier. Det vil være en obligatorisk samling pr semester i Harstad. Reise i forbindelse med skoleeksamen vil også være påkrevd i noen emner.

Reiselivsledelse - erfaringsbasert master
90 studiepoeng fordelt over 2.5 år
Søknadsfrist: 01.11.2024

Samlingsbasert
( Alta / Tromsø / All )

Økonomi og ledelse

Deltid
Sikkerhet og beredskap - bachelor
180 studiepoeng fordelt over 3 eller 4 år
Søknadsperiode: 01.02.2024–15.04.2024

Samlingsbasert
( Kirkenes / All )
  
Ingeniør og realfag / Kultur og samfunn / Økonomi og ledelse

Heltid
Statsvitenskap - nettbasert førstesemesterstudium
30 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2023–11.08.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Økonomi og ledelse

Heltid
Økonomi og administrasjon (nettbasert) - bachelor
180 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsfrist: 15.04.2024

Nettbasert

Økonomi og ledelse
 
Heltid eller Deltid

Programmet kan en ta over lengre tid en tre år. Om en feks ønsker å bruke fem år kan dette avtales med studierådgiver og studieretten vil kunne bli utvidet. En velger selv hvilke emner som en vil i de ulike årene gjennom eksamensmeldingene i studentweben.

Økonomi og administrasjon, siviløkonom (deltid, samlings- og nettbasert) - master
120 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsperiode: 01.02.2024–15.04.2024

Samlingsbasert
( All / Alta / Harstad )

Økonomi og ledelse

Deltid

Et fleksibelt studieprogram som er samlings- og nettbasert på deltid for de som ønsker å kombinere jobb og studier. Det vil være én obligatorisk samling pr semester i Harstad (høstsemester) og Alta (vårsemester). Reise i forbindelse med skoleeksamen vil også være påkrevd i noen emner.