Videreutdanning illustrasjonsbildeNett- og samlingsbaserte UtdanningerBED-1004NETT:
Markedsføring
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert

Økonomi og ledelse

Deltid
BED-1007NETT:
Matematikk for økonomer
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert

Økonomi og ledelse

Deltid
BED-1009NETT:
Innovasjon
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert

Økonomi og ledelse

Deltid
BED-1013NETT:
Bedriftsøkonomisk analyse
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert

Økonomi og ledelse

Deltid
BED-2010NETT:
Forretningsjus og arbeidsrett
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert

Økonomi og ledelse

Deltid
BED-2011NETT:
Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert

Økonomi og ledelse

Deltid
BED-2020NETT:
Investering og finansiering
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert

Økonomi og ledelse

Deltid
BED-2022NETT:
Årsregnskap og god regnskapsskikk
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert

Økonomi og ledelse

Deltid
BED-2025NETT:
Avgiftsrett
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert

Økonomi og ledelse

Deltid
BED-2029NETT:
Organisasjonsteori og ledelse
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert

Økonomi og ledelse

Deltid
BED-2034NETT:
Organisasjonspsykologi
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert

Økonomi og ledelse

Deltid
BED-2048NETT:
Kontraktsrett
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert

Økonomi og ledelse

Deltid
BED-2052NETT:
Merkevarebygging
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert

Økonomi og ledelse

Deltid
IND-3015:
The Arctic Council and the Indigenous Permanent Participants
5 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Økonomi og ledelse

Deltid
Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master
90 studiepoeng fordelt over 3 år
Søknadsperiode: 01.02.2025–01.03.2025

Samlingsbasert
( Tromsø / Kirkenes / Narvik / All )

Økonomi og ledelse

Deltid

Neste opptak i 2025

Nettbasert undervisning med noen flercampussamlinger i Tromsø, Kirkenes og Narvik.

REI-1007:
Bærekraftige Eventer & Festivaler
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 22.07.2024–09.08.2024

Samlingsbasert
( Kirkenes / All )
 
Kultur og samfunn / Økonomi og ledelse

Deltid
REI-1104:
Innovasjon og opplevelsesproduksjon
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Samlingsbasert
( Kirkenes / All )
 
Kultur og samfunn / Økonomi og ledelse

Deltid
Reiselivsledelse - erfaringsbasert master
90 studiepoeng fordelt over 2.5 år
Søknadsfrist: 01.11.2024

Samlingsbasert
( Alta / Tromsø / All )

Økonomi og ledelse

Deltid
STV-3035:
Utviklings- og endringsstrategier i offentlig sektor
15 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Samlingsbasert
( Tromsø / All )

Økonomi og ledelse

Deltid
STV-3040:
Northern Governance
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Økonomi og ledelse

Deltid
SVF-3033:
Kvalitativ metode
10 studiepoeng fordelt over ½ år
Søknadsperiode: 20.07.2024–09.08.2024

Nettbasert
 
Kultur og samfunn / Økonomi og ledelse

Deltid